Elverum Håndball avholder årsmøte i Terningen Arena mandag 11. mars 2019 kl. 19:00. Til behandling er ordinære årsmøtesaker i henhold til idrettslagets lov. Eventuelle forslag til årsmøtet må være styret v/Kjell Kulvedrøsten (kjell.kulvedrosten@thevit.no) i hende innen 25. februar 2019. Fullstendig sakliste og saksdokumenter med forslag til årsmøtet vil være tilgjengelig på Håndballkontoret, en uke før årsmøtet.

Vi minner om følgende:

For å ha stemmerett må medlemmer ha fylt 15 år, vært medlem av Elverum Håndball i minst én måned, og ha betalt medlemskontigenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett.

Medlemsavgiften blir sendt ut innen 10. februar 2019.

 

Hvis man ikke har mottatt medlemsavgift innen 11. februar 2019, så ta kontakt med klubben på mail: post@ehh.no

 

Velkommen til årsmøtet!

Med vennlig hilsen
Styret i Elverum Håndball