Bredde- og frivillighetsfondet

Elverum Håndball har et eget bredde- og frivillighetsfond. Fondet er opprettet for å bidra til at medlemmer/ spillere i Elverum Håndball Yngres som selv ikke kan klare sine økonomiske forpliktelser fortsetter aktiviteten. Fondet skal også bidra til at frivilligheten i Elverum Håndball påskjønnes. Fondets formål er: Fondet ble i sin tid opprettet da Jon Refseth … Fortsett å lese Bredde- og frivillighetsfondet