Bransje: Bank, finansiering, forsikring og eiendom
Adresse: Storgata 26, 2406 Elverum
Nettside: www.sparebank1.no/ostlandet
Kjell Inge Bækken, tlf.: 47487970
E-post: kjell.inge.baekken@sb1ostlandet.no

SpareBank 1 Østlandet er Norges fjerde største sparebank og har 170-års historie som en ledende leverandør av finansielle tjenester til personer, bedrifter, offentlig sektor samt til lag og foreninger i Hedmark. Banken har hovedsete i Hamar. Konsernet har styrket satsingen mot hovedstadsregionen gjennom fusjonen med daværende SpareBank 1 Oslo Akershus.

De to bankene, Sparebanken Hedmark og SpareBank 1 Oslo Akershus, fusjonerte medio oktober 2017 og ble SpareBank 1 Østlandet. Det nye konsernet har ca. 325000 kunder, 1200 medarbeidere, 38 kontorer og en forretningskapital på 138 milliarder kroner. Banken har også datterselskaper for eiendomsmegling, regnskap og finansiering