Hedmark fylkeskommune – Elverum

Hedmark fylkeskommune

Fylkeskommunen jobber for å få hele regionen til å arbeide sammen mot felles samfunnsnyttige mål, til det beste for befolkningen i Hedmark.

Folkevalgte politikere leder fylkeskommunens virksomhet gjennom fylkestinget. Fylkesrådet har det politiske ansvaret for den daglige virksomheten.
Fylkesdirektøren er fylkeskommunens øverste administrative leder.

Fylkeskommunen har det direkte ansvaret for videregående opplæring, tannhelse, næringsutvikling, fylkesveier, kollektivtrafikk, kultur og kulturminnevern