Norsk Tipping – Elverum

Norsk Tipping

Norsk Tipping leverer spill og underholdning til det norske folk innenfor sosialt ansvarlige rammer. Drømmen om å vinne er drivkraften, og vårt budskap er at vi gir folk muligheten til å realisere den drømmen.

Samtidig som vi gir våre spillere muligheten til å realisere sine drømmer, bidrar vi til at våre overskuddsmottakere får sine drømmer oppfylt. I mer enn 50 år har spillemidlene vært en kjærkommen og nødvendig kilde til finansiering av idrettsarenaer over hele landet.

Øremerkede midler fra Norsk Tippings spill er selve bærebjelken i den anleggsmessige infrastrukturen hele idretts-Norge er avhengig av. Vi er også med og bygger opp kulturlivet i Norge. I 2003 utgjorde bidraget til kultur fra Norsk Tippings spilloverskudd én fjerdedel av statens totale kulturbudsjett.