Ventelo – Elverum

Ventelo

Ventelo skal være den største og beste utfordreren i det norske telemarkedet.

Visjonen forteller hvor vi skal
Med landsdekkende infrastruktur, omfattende kundebase, komplett tjenestetilbud og regional forankring utgjør denne konstellasjonen allerede en slagkraftig aktør i markedet. Våre ambisjoner begrenser seg imidlertid ikke til kun å etablere en betydelig utfordrer i det norske telemarkedet – vi skal også bli den beste utfordreren!

Ventelos visjon
Verdiene skal hjelpe oss til å nå vår visjon
Ventelo har 7 verdier som kjennetegner organisasjonen og som Ventelos medarbeidere bestreber å etterleve. I alt vi gjør søker vi å vise noen fundamentale og uforanderlige verdier:
å holde ord, sørge for at det skal være enkelt å bli og forbli kunde av oss, ha troverdighet, behandle alle med respekt, være annerledes, ta samfunnsansvar og bidra til gjensidig nytte og verdiskapning gjennom våre eieres regionale investeringer.