Leif Nordberg ny leder – Elverum

Leif Nordberg ny leder

Da er årsmøtet avsluttet med en sterk lagoppsetning i ledlsen for alle gruppene

Elverum Håndball skal ledes av følgende styresammensetninger:

Hovedstyret:
Leif Nordberg – leder
Kjell Kulvedrøsten (leder herrer)
Vibeke Søyland (leder damer)
Håvard Storås (leder yngres)

Styret for Elverum Håndball Herrer:
Kjell Kulvedrøsten – leder
Ellen Holmboe Berg – nestleder
Bernt Østbye – styremedlem

May Tove Sønsthagen Johansen – styremedlem
Marit Eli Harsjøen – styremedlem

Styret for Elverum Håndball damer:
Vibeke Søyland – leder
Ola Gundersen – styremedlem
Per Ivar Normann – styremedlem
Siw Tonje Bergseth – styremedlem
Siv Mellembakken – styremedlem

Styret for Elverum Håndball Yngres:
Håvard Storås – leder
Dag Stenhammer – nestleder
Mette Husa – styremedlem
Anne Mathiesen – styremedlem
Gry Madsen – styremedlem
Camilla Kielland – styremedlaem

Kontrollkomiteen:
Arnulf Bæk
Ottar Evensen