Årets spiller – Elverum

Årets spiller

Send inn din stemme på årets spiller, og avsett datoen til sommerfesten i Taiga'n.

Årets spiller:

SEND DIN STEMME PÅ DEN DU MENER BØR BLI ÅRETS SPILLER.
SMS TIL 41672310 INNEN 20.APRIL.
Sommerfestfest:

LØRDAG 12.JUNI KOMMER VI TIL Å AVHOLDE SOMMERAVSLUTNING.
VI KOMMER TILBAKE TIL TID OG STED.