Nye forbud – Elverum

Nye forbud

Det er den enkelte utøver som sjøl er ansvarlig for å følge reglene for bruk av medikamenter.

Antidoping Norge jobber for en ren idrett.

På Antidoping Norges legemiddelliste finnes alle legemidler som inneholder forbudte stoffer på dopinglista.
Følgende preparat er lagt til lista:

Preparat:
Losartan/Hydrochlorothiazide

Stoff:
Hydroklortiazid

Dopinggruppe:
S5. Diuretika og andre maskeringsmidler

Indikasjoner/bruksområder:
Behandling av høyt blodtrykk (essensiell hypertensjon)

Her kan du finne oversikten