Tepas Personal – Elverum

Tepas Personal

Kompetansesenteret Tepas Personal AS har som målsetting å

utvikle enkeltmenneskets mulighet til å få/beholde et

hensiktsmessig arbeid.

Vi ønsker å oppnå dette gjennom:

  • Grunnleggende respekt for enkeltmennesket og en løsningsorientert tilnærmingsmåte.
  • Fokus på brukermedvirkning og den enkelte deltakers mål, ønsker og aktiviteter.
  • Helhetlig funksjons- og kartleggingsarbeid.
  • Individuelt tilpasset praksis- og opplæringstiltak.
  • Motivere og kvalifisere enkeltmennesket til egeninnsats.
  • Inneha en høy intern kompetanse og solid kvalitetskontroll.
  • Samarbeid med aktuelle bidragsytere.