Ingen karantene – Elverum

Ingen karantene

Domskomiteen i Norges Håndballforbund har fattet vedtak etter episoden rundt Nacor Medina Perez i den første sluttspillfinalen mot Bækkelaget.

Domskomiteen har valgt å dele opp situasjonen i to separate hendelser; først hendelsen med Bækkelagets spiller Kevin Gulliksen hvor Perez får rødt kort, blir diskvalifisert og protesterer mot delegatens avgjørelse og den andre hendelsen hvor Perez havner i klammeri med en tilskuer på tribunen.

I den første hendelsen mener domskomiteen at; «…handlingen ikke kvalifiserer til noen ytterlige sanksjoner utover den allerede ilagte diskvalifikasjonen.»

I den andre hendelsen sier protokollen fra domskomiteen følgende; «… Det er noe divergerende forklaringer på om Perez dytter eller slår mot tilskuer, og det fremgår heller ikke klart om den angrepne tilskuer kan ha fremprovosert Perez`reaksjon. Dog roer situasjonen seg meget raskt og det oppstår ingen klandreverdige forhold i ettertid. Domskomiteen finner derfor at hendelse nummer 2 heller ikke er av en slik art at ytterligere sanksjoner bør ilegges.»

Domskomiteen understreker at videobildene ikke viser tydelig hva som skjer. De legger likevel til at den fysiske reaksjonen mot tilskueren ikke er akseptabel oppførsel, men likevel; «Det faktum at Perez faktisk fikk anledning til å komme i fysisk kontakt med hjemmepublikumet, samt at den påståtte voldsbruken dog synes å måtte ha vært av en begrenset karakter, tilsier ingen ytterligere sanksjoner.»

– Vi er glade for domskomiteens konklusjoner som for så vidt er i tråd med våre forventninger. Saken legges nå død fra klubbens side og vi ser nå bare framover, sier daglig leder Jostein Borkhus.