Brudd i forhandlingene – Elverum

Brudd i forhandlingene

Elverum Håndball Herrer (EHH) har i dag mottatt melding fra Norges Håndballforbund (NHF) der de melder at de velger å avslutte forhandlingsprosessen omkring Christian Berge som landslagssjef.

EHH har følgende å meddele i saken:

  • Elverum Håndball Herrer (EHH) er først og fremst lei seg på Christian Berge’s vegne, da han fra vår side anses å være en god kandidat for oppgaven som landslagssjef
  • EHH hadde ønsket at vi kom frem til enighet, men vi kan ikke selge Christian Berge til NHF for summer som risikerer å sette klubben i et økonomisk uføre.
  • NHF har fra starten av hevdet at Christian Berge skal forlate EHH og gå kostnadsfritt til NHF
  • EHH opplever at mye tid har gått til spille ved at NHF tidlig anførte at tidsbestemte kontrakter ikke gjelder
  • EHH opplever at det ikke har vært reelle forhandlinger før mot slutten av prosessen, basert på at NHF ikke har vært villige til å anerkjenne at EHH får reelle merkostnader ved at Christian Berge blir landslagssjef
  • EHH opplever NHF som en lite fleksibel aktør i denne saken og vi hadde forventet mer av NHF i så måte.

For ytterligere informasjon/kommentarer, kontakt:

Jostein Borkhus, daglig leder EHH

+47 400 21 299

Foto: Østlendingen