Tunet AS – Elverum

Tunet AS

Selskapets formål er å drive opplæring og kvalifisering av arbeidstakere og arbeidssøkere gjennom målrettet og metodisk veiledning, produksjon og tjenesteyting. Videre er selskapets formål gjennom metodisk arbeid å bistå arbeidssøkere i å få seg arbeid i det ordinære arbeidsmarked.