Sportslig ledelse – Elverum

Sportslig ledelse

Hovedtrener

Mikael Apelgren

Tlf. 488 65 557

Mail: apel@ehh.no

 

Assisterende trener

Raymond Hamar

Tlf.

Mail: raymond@ehh.no

 

Sportslig utvalg

Nils Kristian Myhre

Bjørnar Myhren