Styre og utvalg – Elverum

Styre og utvalg

Styresammensetning og utvalg i klubben

Elverum Håndball styre

Oppdatert 15.03.22

Styreleder: Espen Strøm
Nestleder: Helge Hartz
Styremeldemmer: Kjetil Løvaas, Torgeir Mørkved, Camilla Verngård, Line Kathrine Lund
Varamedlemmer: Anja Terjesen, Frode Nordhagen, Kari Wolla

Elverum Håndball valgkomite

Leder: Tone Lien
Medlemmer: Lars-Erik Knippa, Lene Faraasen
Varamedlem: Bjørnar Myhren

Elverum Håndball kontrollkomite

Svein Salen og Ottar Evensen

Elverum Håndball revisor

Fram Revisjon