Styresammensetning og utvalg i klubben

Elverum Håndball

Styreleder: Espen Strøm
Nestleder: Bjørnar Myhren
Styremeldemmer: Kjetil Løvaas, Line Kathrine Lund, Camilla Verngård, Frode Nordhagen
Varamedlemmer: Nils Kristian Myhre, Torgeir Mørkved, Inger Lise Nyheim