Styresammensetning og utvalg i klubben

Elverum Håndball

Styreleder: Espen Strøm
Nestleder: Bjørnar Myhren
Styremeldemmer: Kjetil Løvaas, Torgeir Mørkved, Camilla Verngård, Bente Haugen
Varamedlemmer: Nils Kristian Myhre, Line Kathrine Lund, May-Britt Santiago-Høye