Styresammensetning og utvalg i klubben

Elverum Håndball

Hovedstyret Elverum Håndball

Styreleder: Kjell Kulvedrøsten
Nestleder: Morten Brevig
Styremeldem 1.: Kersti Grindalen – vara: Nils Kristian Myhre
-Elverum Håndball Herrer
Styremedlem 2.: Anders Soløst- vara: Inger Lise Nyheim
-Elverum Håndball Damer
Styremedlem 3.: Line Katrine lund- vare: Torgeir Mørkved
-Elverum Håndball Yngres

Elverum Håndball Herrer

Styreleder: Kersti Grindalen
Nestleder: Nils Kristian Myhre
Styremedlem: Kjetil Løvaas
Styremedlem: Bjørnar Myhren
Styremedlem: Marit Ei H. Nervik