Daglig leder EHH sier opp – Elverum

Daglig leder EHH sier opp

Etter samtale med styret, og tatt i betrsktning den økonomiske situation i klubben, har daglig leder i Elverum Håndball Herre, Jostein Borkhus, valgt å sige opp sin stilling med virkning fra 1. mai 2015.

Etter samtale med styret, og tatt i betraktning den økonomiske situation i klubben, har daglig leder i Elverum Håndball Herre, Jostein Borkhus, valgt å sige opp sin stilling med virkning fra 1. mai 2015.

Grunne til oppsigelsen ligger i den totale belastning som stillingen har medført over lang tid. Det er særlig den økonomiske situasjonen, som tidligere har vært meddelt offentligheten, som har ledet til at belastningen over tid har blitt for stor og Borkhus velger dermed å si opp sin stilling av hensyn til dette.

Borkhus presiserer samtidig at han vil at klubbe nå skal lykkes i den særdeles viktige prosessen med å få økonomien på fote, og at EHH fortsatt skal kunne være ett av Norges ledende håndballlag.

Klubben jobber nå kontinuerligt med å finne en løsning på hvordan vi skal organisere oss fremover.