Innlegg fra Jostein Borkhus – Elverum

Innlegg fra Jostein Borkhus

Torsdag 28. mai hadde jeg min siste arbeidsdag på Håndballkontoret. Det er med stort vemod at jeg nå trer ut av stolen som klubbens daglige leder.

Torsdag 28. mai hadde jeg min siste arbeidsdag på Håndballkontoret. Det er med stort vemod at jeg nå trer ut av stolen som klubbens daglige leder. Mange ganger i livet skulle man ønske seg at omstendighetene var annerledes, men det beste er uansett å forholde seg til fakta. Det har uansett vært en svært spennende og begivenhetsrik tid, og jeg angrer ikke på noe. Det beste med Elverum Håndball er alle menneskene som bryr seg. Her står de frivillige i en særstilling, og uten de hadde klubben ikke vært der den er i dag. Frivillige har så uendelig mange ansikter i klubben vår: som sjauegjeng i Terningen Arena, som billettkontrollør, VIP-verter, garderobevakter, speaker, musikkansvarlig, LED-ansvarlig, arrangementsansvarlig, kioskvakt. Listen er mye lengre og dere skal alle vite at det har vært en stor ære å få lov til å både treffe dere og ikke minst få lov til å nyte av den suverent gode innsatsen som legges ned. Jeg har også fått lov til å bli bedre kjent med Taiga’n – norges beste supportergjeng, som har skapt seg sitt gode navn og rykte ved å være de dere er! Det å følge laget i tykt og tynt er ett av de fremste varemerkene en god supportergjeng besitter. Samtidig handler frivillighet også om alle de foreldre, oppmenn, trenere, lagledere etc som sørger for at alle Elverumslagene går rundt. Elverum Håndball er en av Norges største klubber, og jeg føler stor ydmykhet i forhold til alle våre forgjengere, som har bidratt til å bygge et varemerke helt tilbake til opprettelsen i 1946. Stolthet og tradisjoner er viktige for alle klubber, og jeg føler at dette er veldig tydelig nettopp i Elverum Håndball.

 

For meg er det også naturlig å trekke frem alle de som bekler viktige roller i styrene. Alt dette skjer på egen fritid, og jeg vet hvor mange timer som går med pr sesong til nettopp styrearbeid. Det å sitte med ansvar i en klubb som Elverum Håndball er krevende, da klubben er sammensatt og spenner over alle aldersgrupper, hver med sine behov. Blandingen mellom de som er ansatt og de som jobber dugnad og av egen tid er også noe som kjennetegner klubben vår. Dette blir for meg en herlig blanding av mennesker, i ulike aldre, med ulik kunnskap men med ett felles mål; gleden til Håndballen! Når jeg nå trer ut av stillingen, vil jeg først og fremst ta med meg alle de gode møtene jeg har hatt med dere alle! Mennesker som kommer sammen rundt et felles mål blir et veldig sterkt lim, og dette er grunnen til at Elverum Håndball i dag ligger mange lysår foran de øvrige klubbene i GRUNDIG-ligaen.

 

Sist, men ikke minst, så vil jeg rette en stor takk til de som har delt kontor med meg i St. Olavsgt 8! Kompetanse er ikke Elverumshåndballens problem. Klubben besitter håndballkompetanse som er unik! Samtidig har markedsarbeidet i klubben tatt enorme steg og representerer i dag et nettverk med våre samarbeidspartnere som er unikt i sitt slag her i Innlandsregionen.

 

Selv om klubben nå står i en av sine største utfordringer i historien, er jeg overbevist om at Elverum Håndball vil bestå. Det varemerket som er bygd over så mange år vil bestå! Klubben betyr så alt for mye for så alt for mange her i Elverum og i vår region. Begeistring, glede og identitetsskaping er alle viktige positive effekter som følge av håndballen her i Elverum. Dette vil garantert fortsette, og når det som oftest ser veldig mørkt og vanskelig ut, vil det som regel snu til det bedre. 

 

Takk til alle dere, som på hver sin måte, bidrar til å holde «hjulene i gang»! Det har vært en stor glede å få være en del av dette store maskineriet.

 

Hilsen Jostein»