Lagspillet – En forskjell! – Elverum

Lagspillet – En forskjell!

Vårt engasjement skall gjøre en forskjell!

 

Under navnet Lagspillet, jobber vi i EHH sammen med våre partnere og herrelagspillere gjennom en

rekke aktiviteter hvor målet er å forbedre livene til barn og unge i Elverum kommune. Prosjektene er

hovedsakelig for dem som er bosatte i Elverumsregionen.

 


I EHH, har vi alltid forsøkt å være lagspillere, både på og utenfor håndballbanen. Vi har besøkt skoler

og snakket om Fair Play. Vi har skapt aktiviteter for barn på skoler. Vi har donert midler til prosjekter i

Afrika, kreftforeningen og andre organisasjoner. Vi har startet opp klubbens egen fond som støtter barn

og unge. Vi har i mange år profilert BRY DEG – si nei til narkotika. Dette er gode gjerninger, så absolutt.

Men mye er gjort på sparket, og det har litt vært litt tilfeldig etter hvem som har kontaktet klubben.

Nå ønsker vi å gjøre arbeidet på en mer aktiv og strukturert måte. Vi ønsker å være en positiv kraft i

Elverum med partnere og våre elitespillere. De er viktige rollemodeller i Lagspillets prosjekt, der barna

synes det er flott å få møte spillerne og snakke om alt, og ikke alltid nødvendigvis om håndball. Mye

glede og latter vil det bli.


 

«Lagspillets mål er å fokusere på det som virkelig teller. Å være en kilde til glede for barn og unge

vi møter.»


 

Vårt engasjement skall gjøre en forskjell!


 

Kalle Björkman, Markedsansvarig Elverum Håndball