Ekstraordinært årsmøte 2015 – Elverum

Ekstraordinært årsmøte 2015

Ekstraordinært årsmøte 2015

 

Elverum Håndball avholder ekstraordinært årsmøte på Terningen Arena tirsdag 24. november kl. 19:00. Saker til behandling er valg av styremedlem til Damer, valg av Valgkomite og godkjenning av idrettslagets Organisasjonsplan. Sistnevnte vil være tilgengelig på Håndballkontoret 14 dager før årsmøtet.

Umiddelbart etter det ekstraordinære årsmøtet vil det bli gitt en kort orientering om den økonomiske situasjonen i klubben.

Styret i Elverum Håndball