YC Eiendom AS forlenger sitt gullpartneravtale med EHH – Elverum

YC Eiendom AS forlenger sitt gullpartneravtale med EHH

YC Eiendom

YC Eiendom AS er en fortsettelse av Yngvar Christensen AS som ble etablert som en rørleggerbedrift i 1935. Rørleggervirksomheten ble solgt ut i 2007. YC Eiendom AS driver eiendomsutvikling og eiendomsforvaltning med eiendommer hovedsaklig i Elverum. Bygningsmassen leies i dag ut til kontorer, forretninger, servicenæring, lager, leiligheter m.m.

Eiendomsporteføljen består i dag av 24 eiendommer som til sammen utgjør ett utleieareal på ca. 50 000 m2. YC Eiendom AS driver kontinuerlig utvikling av eiendommene og bygningene i tillegg til nye prosjekter.

Partnerprofil YC Eiendom v/Rolf Gundersrud

Hvor lenge har dere vært samarbeidspartner til Elverum Håndball:

Det er i så mange år at vi ikke kan huske når det startet.

Hvordan aktiverer dere samarbeidet med klubben?

Prøver å delta på de fleste arrangementer som klubben har, bl.a. B2B og hjemmekamper

Bruker dere samarbeidet internt i virksomheten?

Vi har ansatte som er interessert i håndball og som møter opp på de fleste hjemmekamper

Hvordan bruker dere samarbeidet til kunder, og hva sier de til å bli med på håndball i Terningen Arena?

Vi har i noen tilfeller invitert kunder på kamper, noe vi oppfatter som veldig positivt.

Kan du anbefale andre partnere en bra metode for å få benyttelse graden av billetter opp?

Påvirke ansatte til å bli med og invitere kunder/forbindelser.

Har du ett godt råd til andre samarbeidspartnere i Elverum Håndball?

Delta på B2B og andre aktiviteter som klubben arrangerer samt gi tilbakemelding på ting som kan forbedres.

Hvem kontakter man hvis man er interessert i høre mer om deres virksomhet?

Kontakt er Rolf Gundersrud