Svartholtet Barnehage blir partner med Elverum Håndball – Elverum

Svartholtet Barnehage blir partner med Elverum Håndball

Nytt samarbeid for Elverum Håndball Herrer. Denne gangen er det Svartholtet Barnehage i Elverum som blir med på laget.

Gro Ingebrigtsen, daglig leder/eier av Svartholtet barnehage as. Velkommen som partner til Elverum Håndball:

Tusen takk! Dette blir spennende:)

Hvorfor går dere inn som samarbeidspartner til Elverum Håndball?

Vi velger å være partner fordi vi liker å hente inspirasjon fra andre virksomheter. For selv om vi driver barnehage, og jobber med barn så er det mange likheter i det å skulle sørge for at «teamet» drar i samme retning. Og at man aldri er bedre, enn sitt siste resultat. Vi inspireres av gode resultater hos andre, og synes det er viktig at lokale krefter samarbeider og støtter hverandre uavhengig av bransje.

Både vi og EHH jobber med et mål for øyet; og yte maksimalt innenfor våre ulike arenaer. I barnehagen arbeider vi ut i fra de målene vi har satt oss. Vi fokuserer på «Lek og læring, fra tå og til toppen. Vi lærer med hele kroppen!» Hvert barn er unikt og skal bli respektert, sett og hørt, for den det er:)

Hva tenker dere å få ut av samarbeidet?

Vi tenker det er fint å kunne samarbeide med flere, være nytenkende, uavhengig av bransje. Det er spennende å kunne være en del av et nettverk hvor ulike bransjer er representert. Kanskje kan vi knytte nye kontakter, som gir oss bedre avtaler hva innkjøp angår? Eller etablere nye kontakter som kan nyttiggjøres innad på egen enhet?

Vi har så vidt snakket om at EHH og barnehagen kan gjøre noe sammen også. I form av et opplegg for barna, eller noe som går på teambuildning for personalet. Her er mange muligheter. Vi ser bare mange nye muligheter for oss hva utvikling angår, i kjølvannet av dette samarbeidet:)

Fortell oss litt om Svartholtet barnehage:

Svartholtet Barnehage as er en privateid 5 avdelings barnehage. Vi har totalt 100 barn/30 ansatte i barnehagen. Vi holder til i skogholtet oppe ved Svartholtet. Vi har et stort og variert uteområde med 6,5 mål stor tomt. Rett utenfor porten har vi et flott ski og turterreng, med oppkjørte løyper rett utenfor porten. Området innehar både grillhytte, 2 paviljonger, hinderløype,fotballbane,akebakke og ellers andre utfordrende lekeapparater.