Årsmøte i Elverum Håndball – Elverum

Årsmøte i Elverum Håndball

Klubben innkaller til årsmøte

Elverum Håndball avholder årsmøte i Terningen Arena tirsdag 21. mars kl. 19:00.

Til behandling er ordinære årsmøtesaker i henhold til idrettslagets lov.

Eventuelle forslag til årsmøtet må være styret v/Morten Brevig (m.brevig@online.no) i hende innen 7. mars 2017.

Fullstendig sakliste og saksdokumenter med forslag til årsmøtet vil være tilgjengelig på Håndballkontoret, en uke før årsmøtet.
/Styret i Elverum Håndball