Elverum Håndball inngår ambassadøravtale med Elverum Golfklubb – Elverum

Elverum Håndball inngår ambassadøravtale med Elverum Golfklubb

Nytt samarbeid for EHH og EGK

Elverum Håndball og Elverum Golfklubb har inngått en samarbeidsavtale hvor målet er at klubbene i fellesskap skal bidra til å skape et enda bredere aktivitetstilbud i Elverum. Elverum Håndball vil gjennom avtalen gå inn som ambassadør for golfklubben, og golfklubben vil legge til rette for at Elverum Håndball kan bruke golf som et virkemiddel for bl.a. aktivitet og teambuilding i Elverum Håndball.


«Vi ønsker å bidra til at Elverum som by skal ha et bredt tilbud av aktiviteter, og at vi sammen bidrar til at Elverum lykkes med sine ambisjoner som helseby. Vi er også sterkt opptatt av at vi skal ha et godt miljø i vår klubb, og at vi sammen kan styrke båndene i spillergruppen og administrasjonen ved å bruke aktiviteter som golf bl.a. til teambuilding. Det er viktig at vi bygger en sterk kultur, hvor vi også ha sterke bånd utenfor håndballbanen, for å lykkes sammen på banen. Flere av våre spillere i a-laget spiller allerede golf, og vi har flere som ønsker å starte», sier Kalle Bjørkmann, markedsansvarlig i Elverum Håndball.

«Vi ser på dette som en fin mulighet til å legge til rette for økt aktivitet i Elveurm. Det er mange elverumsinger som ikke har besøkt golfbanen på Starmoen, og vi er helt sikre på at mange hadde fått seg en positiv overraskelse dersom de tar seg en tur opp på banen og prøver golf. Banen har vært i fantastisk stand de senere år, og det er et veldig bra miljø i klubben. Golf er en av få idretter hvor alle kan konkurrere mot hverandre, uavhengig av alder og kjønn gjennom handicapsystemet. Det betyr at hele familien kan spille sammen, og konkurrere på likeverdige vilkår. Forskning viser også at golfere i snitt lever 5 år lengre enn de som ikke spiller golf, så golf har beviselig en stor helseeffekt. I tillegg er det viktig å nevnte at Høgskolen i Innlandet har den eneste golftrenerutdanningen på høgskolenivå i Norge, og studiet har sitt daglige virke på Terningen Arena. Gjennom samarbeidet vi har med golftrenerutdanningen har vi god tilgang på kompetanse, som vi skal bruke for at våre medlemmer og gjester skal få god oppfølging og hjelp til å ha det gøy, og utvikle seg på golfbanen», sier Tom Kristian Braaten, nestleder i Elverum Golfklubb.

Som en del av samarbeidet vil det bli satt opp arrangementer gjennom neste vår/sommer, herunder åpen dag på golfklubben hvor elverumsinger kan komme opp og få prøve golf sammen med håndballspillerne.


Golfklubben vil også gjennom samarbeidet tilby en introduksjonspakke, hvor nye spillere vil få gode tilbud vedrørende kurs, veiledning og oppfølging.

Vi håper at vi treffes på golfbanen neste vår!