Årsmøte i Elverum Håndball – Elverum

Årsmøte i Elverum Håndball

Klubben innkaller til årsmøte 20.mars kl 18:00!

Elverum Håndball avholder årsmøte i Terningen Arena tirsdag 20. mars 2018 kl. 18:00. Til behandling er ordinære årsmøtesaker i henhold til idrettslagets lov. Eventuelle forslag til årsmøtet må være styret v/Tone Væråmoen (tonevara@online.no) i hende innen 6. mars 2018. Fullstendig sakliste og saksdokumenter med forslag til årsmøtet vil være tilgjengelig på Håndballkontoret, en uke før årsmøtet.

Vi minner om følgende:

For å ha stemmerett må medlemmer ha fylt 15 år, vært medlem av Elverum Håndball i minst én måned, og ha betalt medlemskontigenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett.

Velkommen til årsmøtet!

Med vennlig hilsen
Styret i Elverum Håndball