Historie fredag: Stein Berg – en legende – Elverum

Historie fredag: Stein Berg – en legende

"Fra Fylken til Terningen Arena" er historien om Elverum håndball i perioden 1946-2011. Etter 133 "Historie-fredag" fra denne boken lar vi derfor Arne Flygind (red.) sitt etterord om Stein Berg avslutte denne byens fantastiske håndballhistorie:

Det ville ha blitt et hull i fortellingen om Elverums håndballhistorie om vi ikke hadde tatt med noe av det Stein Berg har bidratt med for Elverum-håndballen gjennom flere tiår.

Debuten som spiller på A-laget hadde han i 1951, og 10 år senere ble han valgt til formann i håndballgruppa etter Ola Haugen. Da startet også samarbeidet med den svenske forbundskapteinen Sigo Bjers, som fikk stor betydning for Elverums sportslige fremgang.

Omtrent samtidig lanserte Stein ideen til en Østlandsserie for de beste herre- og damelagene i Norge, og han og Rolf Sætersmoen utarbeidet utkastet til serien, som startet i 1961. Den gikk i tre sesonger og inspirerte til en videreføring, som de to også samarbeidet om: Innføring av divisjonssystem i Norsk håndball. De utarbeidet et forslag til en slik serieordning, en «samling av håndball-Norge til ett rike», og Elverum fremmet forslaget som ble vedtatt på NHF`s ting i 1965.

I 1968/69 var Stein trener for Elverums A-lag. Men i flere sesonger før det hadde han hatt ansvar for treningsopplegg for klubbens spillere.

I 1979 lanserte han ideen om en håndballskole for de yngste for å sikre rekrutteringen i klubben. Håndballskolen ble en stor suksess, og ideen ble videreført så sent som i august 2011 med en håndballskole for 100 jenter og gutter mellom 7 og 13 år i Terningen Arena.

Yrket som sportsjournalist ga nær kontakt og impulser fra utøvere, trenere og ledere på høyeste nivå i mange idretter – impulser som kunne overføres til håndball og være til nytte i trening og klubbarbeid.

Historien om Elverum håndball slutter ikke i 2011, men har siden hatt en eventyrlig videreutvikling med serie-gull, cup-gull, sluttspill-gull og deltagelse i Champions League. Denne klubben er unik i Norsk håndballhistorie og slutter aldri å overraske! Hva blir det neste?

Skrevet av
Hein S. Ekeberg