Seedingpuljene til neste fredags trekning av grupper er klare.
Trekningen foregår slik at et lag fra hver pott havner i C og et lag havner i D, det vil si at vi kommer i gruppe med et lag fra pot 1,2,4,5 og 6.

Hvordan ser din drømmepulje ut?