Grønne tall i 2018 – årsmøtet vel gjennomført – Elverum

Grønne tall i 2018 – årsmøtet vel gjennomført

Mandag kveld avholdt Elverum Håndball sitt årsmøte. 38 personer, hvorav 21 var stemmeberettigede, møtte opp for å få siste statusrapport i klubben.

Hovedstyret fortalte blant annet dette:

Klubben har nå gjennom de siste års arbeid etablert stabilitet og gode rutiner i økonomisk styring. Hovedstyret har kvartalsvis oppfølging av klubbens samlede økonomi, og vi har også kvartalsmessig måtte rapportere til NHF om den økonomiske situasjonen – på lik linje med øvrige klubber i elite og 1. divisjon. Resultatene er for 2018 positive for herrer kr 816 601, Yngres 733 214, mens Damer har et lite underskudd på 64 153 (…). Egenkapitalen er positiv for alle tre grupper og samlet har klubben en egenkapital på 3,295 mill. Likviditeten til klubben er tilfredsstillende.

Elverum Håndball hadde ved utgangen av 2018 totalt 634 medlemmer.

Medlemstallet viser en liten nedgang fra 2017, og det er fokus på å øke medlemstallet gjennom et større antall støttemedlemmer, skriver klubben i sin årsmelding.

Gruppelederne for Herrer, Damer og Yngres presenterte sin årsmelding, og både årsmeldinger og regnskap ble godkjent av årsmøtet.

Totalomsetning i 2018 var på litt i overkant av 24 millioner kroner. I 2019 budsjetterer klubben med litt i underkant av 22 millioner kroner – dette skyldes at man ikke budsjetterer med høye tall i europacupspill. Klubbens budsjettmål er et årsresultat på 900 000 kroner. Budsjettet ble godkjent av årsmøtet.

Slik ble hovedstyrets sammensetning etter årsmøtet:

Leder – Kjell Kulvedrøsten

Nestleder – Morten Brevig

Styremedlemmer – Kersti Grindalen, Anders Soløst, Line Katrine Lund

Varamedlemmer – Nils Kristian Myhre, Inger Lise Nyheim, Torgeir Mørkved

 

Hovedstyrets leder, Kjell Kulvedrøsten, takket Frank Stølan (bildet) for en fantastisk jobb for Yngres avdeling. Stølan trekker seg nå litt tilbake og overlater lederansvaret til Line Katrine Lund.

 

Klubben ønsker å takke de fremmøtte for et hyggelig årsmøte og håper hele Elverum fyller Terningen Arena når gullkampen skal avgjøres mot ØIF Arendal kommende søndag.