Personvernerklæring – Elverum

Personvernerklæring

Denne personvernerklæringen gjelder for Elverum Håndball sine nettsteder,
billettsystemer, Facebook-sider, kampanjeverktøy, CRM-systemer og andre steder
hvor vi samler inn informasjon om personer. Elverum Håndball (org. no. 980549364)
er behandlingsansvarlig for personopplysninger som samles inn på nettsidene:
ehh.no og de kampanjesider vi lager. Det gjelder egne databehandleravtaler for
andre produkter og tjenester levert av Elverum Håndball. Ta kontakt med oss for
ytterligere informasjon om vilkår som gjelder for øvrige produkter og tjenester.

Personopplysninger som behandles
Elverum Håndball samler ikke inn personopplysninger som personnummer, eller
opplysninger om personlige betalingskort.
Eksempler på informasjon som innhentes:
• Firmanavn
• Kontaktperson/person
• Firmaadresse/fakturaadresse/adresse
• Telefonnummer og e-postadresse
• Informasjon om din bruk av nettsiden og hvilke interesser du har for håndball.

Hvordan informasjon innhentes?
Elverum Håndball samler inn opplysninger gjennom skjemaer på våre nettsider. Det
er frivillig å oppgi denne informasjonen. Hvis du velger å ikke oppgi
personopplysningene, kan vi være forhindret fra å gi deg tilgang til informasjon rettet
mot dine interesser for håndball.

Eksempel på skjema:
• Kontaktskjema
• Når man ønsker å prøve et produkt eller tjeneste
• Ved kjøp av produkter, billetter eller tjenester på våre nettsider
• Ved påmelding til konkurranser, håndballskoler, arrangementer mv.
• Ved påmelding til å motta vårt nyhetsbrev o.l. på e-post.

Formålet med informasjonen som innhentes
• For å kunne gi tilgang informasjon om Elverum Håndball og våre
kamper/aktiviteter
• For å kunne sende relevant informasjon
• For å kunne ta kontakt og tilby våre produkter og tjenester
Vi oppretter profiler på bakgrunnen av informasjonen som innhentes, for å kunne tilby
deg de mest relevante produktene og yte god kundeservice. Profilene baseres kun
på informasjon som du frivillig gir oss, vi henter ikke inn informasjon for dette formålet
fra tredjeparter.

Hvordan lagres informasjonen?
Informasjon innhentet lagres i våre systemer (pt. Eyego, AlphaEntrance og
SuperOffice)

Hvordan slettes opplysningene?
Informasjon slettes på oppfordring ved å kontakte Elverum Håndball pr. e-post.

Utlevering av informasjon til tredjepart?
Personopplysningene deles ikke med utenforstående tredjeparter, men Elverum
Håndball kan bruke underleverandører til å levere hele eller deler av CMR-
løsningene. Slike underleverandører kan behandle personopplysninger på vegne av
Elverum Håndball.

Rettigheter
Som bruker av Elverum Håndball sine produkter og tjenester har du rett til å kreve
innsyn i personopplysningene som vi behandler om deg og hvordan de behandles.
Du kan også kreve retting, sletting og begrensninger i behandlingen av
personopplysninger i henhold til personopplysningsloven.
Hvor behandlingen av personopplysninger er basert på samtykke, kan du til enhver
tid trekke samtykket tilbake.
Dersom du mener at Elverum Håndball ikke har overholdt dine rettigheter i henhold til
personopplysningsloven, har du rett til å klage til den aktuelle tilsynsmyndigheten.
Dette gjøres ved å sende klage til Datatilsynet, kontaktinformasjon er tilgjengelig
på www.datatilsynet.no.

Kontaktinformasjon
Telefon +47 46 42 42 00
post@ehh.no
Elverum Håndball
Postboks 295
2403 Elverum