Kalle Björkman om årets: Opp og Fram – Elverum

Kalle Björkman om årets: Opp og Fram

Vi har tatt en prat med Elverum Håndballs markedsansvarlige Kalle Bjørkman før årets Opp og Fram!

Hva er det som engasjerer med Opp og Fram?
Når vi igjen nærmer oss Opp og Fram så er det med stor glede da dette er en dag for hele næringslivet i Elverum.
Den lille virksomheten får mulighet til å komme i kontakt med de store, de som har fått de til får mulighet til å vise dette for andre og fortelle sin suksesshistorie.
Jeg føler at vi med Opp og Fram får samle næringslivet en gang i året og bygge en Elverumsidentitet.

Hva tenker du at Opp og Fram skal være?
Opp og Fram hva fra starten av en tanke om å lage en dag hvor vi får samle næringslivet i byen vår. Med ulike foredrag og minimesse får vi en plattform der næringslivsfolk og studenter kan møtes, bygge relasjoner og inspireres.
Får vi drømme så blir Opp og Fram i framtiden en enda større seminariedag eller todagers messe hvor vi har flere ulike retninger og enda bredere innhold.

Ideen om Opp og Fram føddes i tråd med at vi begynte å få fart på Elverum Håndballs B2B nettverk. Vi ønsket og ønsker fortsatt å ta en stor posisjon i den lokale og regionale utviklingen av kompetanseheving, næringsutvikling og verdiskapning for både store og små virksomheter.
Vi ønsker å få fram Elverum og Innlandet ut ur oljeskyggen og inn i framtidens Norge med alternative næringer. Et eksempel på det er jo framgangene som er i ferd med å skyte fart i Curida.

Hvordan blir årets Opp og Fram?
Årets Opp og Fram blir en blanding av lokale suksesshistorier og en del foredragsholdere utenfra.
Den miksen har vi hatt hele tiden og det er veldig i tråd med det vi ønsker å formidle.
En dag med gode innlegg og en dag hvor de som lykkes i vår region kan få vise for andre at her kan vi få det til.
Legg til minimesse og all mingel så er det en dag med masse muligheter.

Kan du røpe noe om de som kommer?
Blant de utenfra så kommer håndballforbundets president Kåre Geir Lio og prater om «Leder – Kulturminister» og regionsdirektør i NHO Jon Kristiansen kommer og prater om hva de gjør for å påvirke politiske beslutninger.
Blant de lokale finner du Knut Henrik Aas fra EON Reality og Fredrik Vetteren fra IKT gruppen som gjorde det så bra at de kjøpt opp av Dustin.

Hva skal til for at arrangementet blir bra?
For meg er kombinasjonen av gode innlegg fra foredragsholderne og at vi i næringslivet får samles og bygge relasjoner en stor nøkkel til suksess.
Det at vi møtes og bygger relasjoner som i sinn tur skaper næringsutvikling må være noe av suksesskriteriene for både dagen og for regionen både på kort og lang sikt.