Velkommen til august-skolen i Umbro Supersommer!

Det var svært gledelig å se Barne- og familiedepartementets kunngjøring den 12.juni 2020 om endring av Covid-19 forskriften, gjeldende fra 15.juni, som gir unntak fra kravet om en meters avstand til personer under 20 år som deltar på sommerskole, sommerleir og lignende fritids- eller ferietilbud.

Sommerskolen har vært fulltegnet i lang tid. Totalt kommer 142 barn.

Selv om forskriftsendringen gir anledning til unntak, oppfordrer vi likevel til å holde avstand i alle situasjoner der det er mulig. Derfor vil vi blant annet gjøre følgende: Innsjekk (registrering og nøkkelutlevering) foregår ute. Alle internat er låste, med bare tilgang for de som har rom på det enkelte internat. Barna vil deles i treningsgrupper (kohorter) på 15 – 17 barn. Disse gruppene vil være statiske gjennom hele uken. Treningsøkter og kveldtidsaktiviteter vil foregå i treningsgruppene. All transport vil gjøres i treningsgruppene. Kontaktflater i busser rengjøres med sprit etter hver transport. Bespisning på skolen vil foregå med 3 og 3 kohorter der kjøkkenpersonal serverer. Barna bor på rom med andre fra egen treningsgruppe. Det vil ikke være anledning til å besøke andre deltakeres rom, -men det oppfordres til at barna er sammen på fritiden utendørs. I tillegg vil det være rutiner rundt håndvask/sprit ved skifte av arenaer, før etter mat etc.

Dersom man har vært syk og IKKE har vært symptom-fri i de siste to døgn før sommerskolen starter, skal man IKKE møte. Eventuelt senere oppmøte kan skje, men altså etter minst to døgn uten symptomer.

Dersom noen blir syke i løpet av sommerskolen vil man få munnbind, og MÅ hentes og bringes hjem.

Kommuneoverlege Knut Skulberg har vært med i, og godkjent, planleggingen av sommerskolen.   

Inn- og utsjekking

Innsjekk:

Elverum Folkehøgskole, Strandbygdvegen 143, 2409 Elverum

Mandag 10.august kl. 09.00 – 11.00.

Utsjekk:

Elverum Folkehøgskole, Strandbygdvegen 143, 2409 Elverum

Fredag 16. August kl. 11.30 – 12.30

Vi vet at det for noen er ønskelig å bli hentet ved Elverum skysstasjon.

Dersom dette ønskes må det sende SMS til Kristian Wessel Finstad på tlf. 99012110. Husk å oppgi barnets navn (og evt tlf. til barnet), tidspunkt, klubb, i SMS.

Rom – internat

På Elverum Folkehøgskole vil barna få tildelt rom.

Vi mener å ha fått til en romkabal som etterkommer ønskene fra påmeldingen. For de som ikke har meldt inn spesielle ønsker om romkamerat har vi satt spillere fra samme klubb, med samme alder og kjønn, sammen. For de som kommer som eneste spiller fra egen klubb har vi tatt hensyn til alder og kjønn, – og forsøksvis fra samme region i landet.

Dersom det skulle være ønsker eller spesielle hensyn som vi har bommet på, så prøver vi etter beste evne å ordne dette, sammen med spillerne da de er her.

Det vil være nattevakt på internatene hele uken.

Bespisning/Mat

Frokost, middag og kveldsmat serveres i skolens spisesal. Vår kokk er vant til å tilby et variert, sunt og godt kosthold. Lunsj blir fraktet ut i hallene hver dag, og det vil være god tilgang på frukt. Dersom du har behov for spesiell diett, og ikke har informert om dette ved påmelding ber vi deg om å ta kontakt med Kristian Finstad på kristian@elverumfhs.no

Håndball og annen aktivitet

Det vil være håndballøkter hver dag som ledes av spillere fra Elverum Håndball Herrer. For å skape variasjon vil vi også benytte svømmehallen og turnhallen i Elverumshallen. På ettermiddagstid vil vi være innom kanopadling, frisbee-golf, Tuftepark, bading, boccia, kubb osv. Det vil være ansatte på skolen hele døgnet, som vil hjelpe til med det som måtte dukke opp av utfordringer. Vi skal gi deltakerne en trygg og god opplevelse.

Uteområdet / fasiliteter

På skolens uteområde er det gresslagt fotball- og håndballbane. Det er sandvolleyballbane, frisbee-golf og skateramp. Skolen ligger i umiddelbar nærhet til Sagtjernet, og vi skal selvsagt dit for å bade, men vi ber dere være oppmerksomme på at det ikke er anledning til å gå til badeplassen uten at det er en voksen med. Dersom noen av barna ikke er svømmedyktige vil vi ha beskjed om dette.

Bilder

Elverum Håndball Herrer og Elverum Folkehøgskole ønsker å ha anledning til å kunne bruke bilder og film fra uken. Dersom dere som foreldre ikke ønsker at deres barn skal figurere på dette, ber vi om at dere tar kontakt med Knut Egil Ervik på knutegil@ehh.no 

Vi kommer også til å spørre barna om dette, -da de er her.

Utsyr

 • ungene TRENGER nok treningstøy, håndkle, badetøy, håndballsko og et par andre joggesko, pluss fritidstøy.
 •  det er FINT OM DE HAR: en OK håndball (hvis de synes den er god), litt penger til brus hvis ønskelig (en flaske koster 27,-). Det er mulig å betale med kort.
 •  det er FINT OM DE IKKE HAR: med seg mye penger (det gis ikke anledning til å gå til butikk/kiosk på egenhånd), nettbrett, PC, spillemaskiner eller lignende. Mobiltelefon er ok.
 • Det er sengetøy på alle senger, så det er ikke nødvendig å ha med.

Rutiner

 • Vi ønsker at alle telefonsamtaler blir gjort unna før kl. 22.30. Det gis ikke anledning til å spille på telefoner etter klokken 22.30. Dette for å skape sovero for alle. (Om dette ikke overholdes tar nattevakt vare på telefonen over natta)
 •  Det vil være voksenpersoner tilgjengelig for barna som hvilende nattevakter gjennom hele uken.
 •  Det er IKKE anledning til å bade i Sagtjernet uten følge av en voksenperson.  
 •  Ungene får nøkler til sine rom, og nøkkelbrikke til ytterdør på internat. De er selv ansvarlige for at dørene holdes låst når de ikke oppholder seg på sitt rom. Elverum Håndball Herrer og Elverum Folkehøgskule fraskriver seg ethvert ansvar dersom eiendeler/verdisaker skulle bli stjålet. Mistet nøkkel/nøkkelbrikke erstattes med kr. 500. (Vi vil tilby ungene at vi låser inn  nøklene deres mens de er i hallen hver dag)
 •  Gjennomgang av brannrutiner vil bli gjort mandag kl. 18.00  
 •  Bruk av alkohol eller andre rusmidler medfører hjemsendelse for egen regning umiddelbart.
 •  VI BER DERE GÅ GJENNOM DISSE PUNKTENE MED DERES BARN. 

Dagsprogram

Programmet for de forskjellige dagene vil være litt forskjellige fra dag til dag og fra treningsgruppe til treningsgruppe. I hovedsak vil dagene se omtrent sånn ut:

07.30              Frokost

08.30             Avreise til haller

09.00              Økt

10.15              Fruktpause

11.00              Økt

12.15              Lunsj

13.15              Økt

14.45              Avreise til skolen

15.30              Middag

18.00              Kveldsaktiviteter

20.00              Kveldsmat

22.30              God natt!

Har du spørsmål?

Ring:

Knut Egil Ervik                     40 84 70 63

Kristian Wessel Finstad     99 01 21 10

Vi ser frem til ei uke med nye venner, nye ferdigheter og nye opplevelser!

Oppdatert info vedr. Elverum Elite Sommerskole august 2020

Etter ny gjennomgang av planer og rutiner for Sommerskolen med kommuneoverlege Knut Skulberg, ønsker vi å presisere følgende:

 • Dersom man har vært syk og IKKE har vært symptomfri i de siste to døgn før sommerskolen starter, skal man IKKE møte. Eventuelt senere oppmøte kan skje, men altså etter minst to døgn uten symptomer.
 • Dersom noen blir syke i løpet av sommerskolen vil man få munnbind, og MÅ hentes og bringes hjem.

Innsjekking

 • Innsjekking/nøkkelutlevering skjer på plenen foran hovedbygningen. Foreldre/foresatte som kjører barn til Sommerskolen skal kjøre til parkeringsplass, evt hjelpe barna med å ta bagasje ut av bilen, og så reise. Foreldre/foresatte skal IKKE være med til nøkkelutlevering eller inn på internat eller hovedbygg. Barna møter ansatte ved nøkkelutleveringen og blir fulgt/får hjelp med bagasje til rommene sine av ansatte. Dersom foreldre/foresatte har behov for å snakke med ansvarlige for sommerskolen (Knut Egil eller Kristian) ber vi at dere tar kontakt med oss på telefon i forkant av Sommerskolen.

Utsjekking

 • Utsjekk foregår på samme måte som innsjekk.

Utover dette henvises til tidligere utsendt informasjon.