Elverum Håndball skulle egentlig avholde årsmøte i Terningen Arena mandag 16. mars 2020 kl. 19:00. Dette er nå utsatt på ubestemt tid grunnet den spesielle situasjonen rundt Korona-viruset. Ny dato vil bli informert om i god tid før dette avholdes.

Til behandling er ordinære årsmøtesaker i henhold til idrettslagets lov. Eventuelle forslag til årsmøtet må være styret v/Kjell Kulvedrøsten (post@ehh.no) i hende innen 1. mars 2020. Fullstendig sakliste og saksdokumenter med forslag til årsmøtet vil være tilgjengelig på Håndballkontoret i Borgengata 3, en uke før årsmøtet.

Vi minner om følgende:

For å ha stemmerett må medlemmer ha fylt 15 år, vært medlem av Elverum Håndball i minst én måned, og ha betalt medlemskontigenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett.

Merk: alle som har kjøpt navnplass på drakten er automatisk blitt støttemedlemmer, og vil bli kontaktet for å få registrert seg i våre medlemssystemer før årsmøtet.

Medlemsavgiften blir sendt ut innen 21. februar 2020.

Hvis man ikke har mottatt medlemsavgift innen 22. februar 2020, så ta kontakt med klubben på mail: post@ehh.no

Velkommen til årsmøtet!

Med vennlig hilsen
Styret i Elverum Håndball