Pressemelding fra Elverum Håndball – Elverum

Pressemelding fra Elverum Håndball

19.03.20

Grunnet den spesielle situasjonen nasjonalt og internasjonalt rundt Korona-viruset får ikke klubbens ansatte utført jobben sin som planlagt. Som resultat av dette får klubben en betydelig nedgang i budsjetterte inntekter, da all idrettsaktivitet er stoppet. En slik situasjon vil få konsekvenser for klubben både på kort og lang sikt. Det er derfor nødvendig å gjøre strakstiltak for å sikre klubbens økonomi og fremtid.

Etter en helhetsvurdering er det besluttet å permittere 20 av klubbens ansatte og spillere. Disse vil bli permittert 80 prosent. Det er gjennomført drøftingsmøter med alle ansatte, og permitteringen vil gjelde fra og med 24. mars.  

Klubbens øvrige 16 ansatte vil ikke bli permittert, av flere grunner. Det dreier seg i hovedsak om ansatte som har tjent under 0,75G de siste 12 måneder, og ansatte som gjennom å være studenter ikke vil ha krav på dagpenger. I tillegg vil daglig leder utføre sitt arbeid som vanlig. Han vil være klubbens hovedkontakt og ivareta de oppgaver som er nødvendig for å sikre videre drift av klubben. Klubbkontoret vil holde åpent begrenset tid i månedene som kommer, men er tilgjengelige på e-post.

Vårt fokus i denne krevende situasjonen har hele tiden vært å ta vare på våre ansatte og spillere. Det har derfor vært nødvendig å bruke tid for å få oversikt over konsekvensene for den enkelte. Klubben ønsker å berømme våre ansatte og spillere for god dialog, tålmodighet og forståelse i denne vanskelige tiden.

Beslutningen er trist, men helt nødvendig. Og vi er samtidig motiverte for å komme ut av denne perioden som en sterkere enhet, og fortsette fremgangene for Elverum Håndball.

#sammenforelverum