Informasjon om sesongkort – Elverum

Informasjon om sesongkort

Klubben mottar mange spørsmål om kjøp av sesongkort for neste sesong. Vi kan dessverre ikke gi noen gode svar, men her er foreløpig informasjon.

Med den usikkerheten som Koronaviruset medfører, så har vi ikke tatt noen avgjørelse på når salget av sesongbillettene starter.

Ingen kan på nåværende tidspunkt si noe om hvordan sesongen blir. Dette medfører selvsagt stor usikkerhet med tanke på hvordan vi skal legge opp salget av sesongbillettene.

Det som er sikkert er at alle som hadde sesongbilletter i sesongen 2019/2020, får tilbud om å kjøpe sin plass før salget åpnes for alle.

Altså blir den delen av salgsprosessen helt lik som i fjor.

NB: Hvis man sender mail til oss vil man ikke bli registrert, da de som har hatt sesongkort tidligere har førsterett på sitt sete når/hvis sesongkortsalget åpner.