Årsmøtet er avholdt – Elverum

Årsmøtet er avholdt

Kjell Kulvedrøsten overlater lederansvaret til Espen Strøm

Tirsdag kveld avholdt Elverum Håndball sitt årsmøte – denne gangen digitalt. 15 stemmeberettigede deltok for å få siste statusrapport i klubben. Totalt var det 24 som deltok på årsmøtet.

Hovedstyret fortalte blant annet dette:

Klubben har nå gjennom de siste års arbeid etablert stabilitet og gode rutiner i økonomisk styring. Hovedstyret har kvartalsvis oppfølging av klubbens samlede økonomi. Resultatene er for 2019 positive for herrer kr 1 776 390, Yngres kr 179 529, mens damer har et overskudd på kr 19 622 som er kommentert i egne årsmeldinger. Egenkapitalen er positiv for alle tre grupper og samlet har klubben en egenkapital på kr 5 359 195. Likviditeten til klubben er tilfredsstillende.  

Elverum Håndball hadde ved utgangen av 2019 totalt 874 medlemmer.

Medlemstallet viser en betydelig økning fra 2018, og det har vært fokus på å øke medlemstallet gjennom et større antall støttemedlemmer. Spesielt med tanke på salg av eget navn i drakten til elitelaget. Dette arbeidet fortsetter.

Gruppelederne for Herrer, Damer og Yngres presenterte sin årsmelding, og både årsmeldinger og regnskap ble godkjent av årsmøtet.

Totalomsetning i 2018 var på litt i overkant av 29 millioner kroner. I 2020 budsjetterer klubben med litt i underkant av 19 millioner kroner – dette skyldes at man ikke budsjetterer med høye tall i europacupspill – samt har redusert forventet omsetning på grunn av Korona-pandemien. Klubbens budsjettmål er dermed et årsresultat på – 871 565 kroner. Styret ba årsmøtet om å godkjenne budsjettet med begrunnelse i at man har arbeidet opp en solid egenkapital, samt at man jobber meget hardt for å få et bedre resultat enn budsjett viser. I tillegg er ikke støtteordninger og krisepakker med i budsjettet per nå. Budsjettet ble godkjent av årsmøtet.

Slik ble hovedstyrets sammensetning etter årsmøtet:

Leder – Espen Strøm

Nestleder – Bjørnar Myhren

Styremedlemmer – Camilla Kjelland Verngård, Kjetil Løvaas, Frode Nordhagen og Line Katrine Lund

Varamedlemmer – Nils Kristian Myhre, Inger Lise Nyheim og Torgeir Mørkved

Daglig leder, Mads Fredriksen, takket de avtroppende styremedlemmene for en fantastisk jobb for klubben. De vil få litt ekstra oppmerksomhet ved en senere anledning, når alle kan møtes igjen og gi hverandre en klem.

Klubben ønsker å takke deltakerne for et hyggelig og annerledes årsmøte og håper hele Elverum fyller Terningen Arena når vi endelig kan åpne for publikum igjen – uansett når det måtte bli.