Informasjon angående Covid-19 i Elverum Håndball – Elverum

Informasjon angående Covid-19 i Elverum Håndball

De som var på hjertestarterkurset tirsdag 11. august og som ble pålagt testing av Covid-19 av kommunelegen etter kontakt lørdag kveld, ble testet i går og resultatene foreligger i dag.

Det er ikke påvist Covid-19 smitte hos noen, men de som er testet er pålagt å sitte i karantene til torsdag denne uken.

Vi i Elverum Håndball ønsker å berømme våre frivillige for at de har fulgt alle smittevernråd, og dermed sørget for at smitten ikke spredte seg. Vi ønsker også vår frivillige som har fått påvist Covid-19 god bedring.

På vegne av Elverum Håndball
Mads Fredriksen