Stor Elverum Håndball-patriot forlenger samarbeidet til 2024 – Elverum

Stor Elverum Håndball-patriot forlenger samarbeidet til 2024

Elverum Håndballs fundament som toppklubb er bygd på et lokalt og regionalt engasjement uten sidestykke. Alt fra samarbeidspartnere, supportere og frivillig innsats.

En av de du virkelig kan sette i boksen for å være Elverum Håndball-patriot er Einar Hartz og hans tannklinikk Hartz Dental.

I mange år har klinikken vært med som samarbeidspartner til Elverum Håndball og gjennom alle avtaler som har blitt skrevet har samarbeidet økt.

I uken har vi hatt sluttforhandlinger og den nye avtalen som er signert strekker seg helt fram til 2024!

Kalle Bjørkman markedsansvarlig i Elverum Håndball:

«Gjennom 15 år med vekst i Elverum Håndball er Einar Hartz et virkelig bevis på hva denne klubben er bygget av. Til tross for at vi blir større og mer attraktive i det nasjonale markedet for hvert år som går, er grunnfundamentet med lokale og regionale partnere helt avgjørende for at Elverum Håndball skal fortsette sin framgangsreise.»

Uten et lokalt engasjement bygget på et ønske om å sette regionen på kartet og det å gjøre Elverum til et godt sted å bo, så hadde vi som klubb eksistert i på et helt annet nivå.

Kalle Bjørkman, markedsansvarlig i Elverum Håndball

«Vi er utrolig glade over at Hartz Dental velger å signere på en langsiktig samarbeidsavtale med Elverum Håndball da det er med på å definere vegen videre. Vi trenger samarbeidspartnere som vil være med over tid og med Einar i spissen er Hartz Dental en slik partner.»

Einar Hartz eier av Hartz Dental:

«Som stor Elverum Håndball-supporter er det stor glede over å få være med på den reisen klubben er og har vært på i flere år.»

«Vi føler gjennom samarbeidet at vi får være med på å bidra til en klubb som gjør Elverums innbyggere stolte og glade. Det som gjør Elverum Håndball så unik er kombinasjonen av å ha en av landets største yngres-avdelinger og seniortilbud for både bredde og elite.»

Vi gleder oss til de kommende årene og ser fram til nye store kamper både i Norge og ute i Europa.

Einar Hartz, eier av Hartz Dental