Fram Revisjon og Elverum Håndball forlenger samarbeidet til 2025 – Elverum

Fram Revisjon og Elverum Håndball forlenger samarbeidet til 2025

En av Elverum Håndballs meget trofaste og langvarige samarbeidspartnere, Fram Revisjon har i dagene forlenget sitt samarbeid med klubben. Den nye avtalen strekker seg til 2025.

Det er med stor glede Elverum Håndball presenterer nyheten om at Fram Revisjon forlenger sitt samarbeid med klubben helt fram til 2025. Gjennom mange år har partnerne jobbet tett sammen.

Elverum Håndball er bygget opp på mange måter der en av disse er en utrolig stor lokal og regional forankring. Fram Revisjon symboliserer den regionale forankringen og står for akkurat det Elverum Håndball gjør, masse hjerte for regionen og profesjonelle folk som legger stor prestisje i å utføre en god jobb.

At Fram Revisjon nå velger å signere på en langsiktig samarbeidsavtale viser at de satser stort i regionen og at de har tro på Elverum Håndball inn i framtiden.

Kalle Bjørkman, markedsansvarlig i Elverum Håndball:

Fram Revisjon er midt i blinken for mye av det som er Elverum Håndball som klubb. Stort hjerte, et ønske om å bygge opp regionen og at vi sammen skal få til ting her i vår nærhet.

Å signere langsiktig med Erlend og hans folk føles veldig bra. En gledens dag for Elverum Håndball.

Erlend Øverby Sund, daglig leder i Fram Revisjon:

I mange år har vi vært en del av Elverum Håndball. Å fortsette den reisen er for oss som bedrift noe vi er virkelig stolte av. Elverum Håndball leverer fantastisk som klubb fra de små til dam og herrelag som hvert år skjemmer oss bort med store framganger. Vi gleder oss til fortettelsen.

Om Fram Revisjon

Fram Revisjon AS er en revisjons- og rådgivningsvirksomhet med kunder innen et bredt spekter av forretningsområder. Hovedtyngden av våre kunder er lokalisert i Sør-Østerdal og Solør. Vår kjernevirksomhet er lovbestemt revisjon med naturlig tilknyttet rådgivning for mindre og mellomstore eierdrevne selskaper.

Vi ønsker nærhet til hver av våre kunder og setter dialog og samhandling høyt i vårt samarbeid med kundene. Fram Revisjon AS er eid lokalt, noe som sikrer korte beslutningsveier, samt verdiskapning og innflytelse i lokalmiljøet.

Vi har relevant og lang erfaring innen de fleste bransjer, samt stor kontaktflate i det lokale næringslivet. Våre tjenester utføres med høye krav til kvalitet og etikk. Vi kan bidra til bedre økonomistyring og gjennom dette å bedre lønnsomheten hos kunden

Vi er tilsluttet Den norske Revisorforening, som medfører at alle oppdragsansvarlige revisorer er underlagt ekstern kvalitetskontroll. Ved behov drar vi nytte av vårt kompetansenettverk i form av Den norske Revisorforening, advokater og annen fagekspertise. Dette gjør at vi kan tilby våre kunder et helhetlig tilbud av tjenester.