Innkalling til årsmøte – Elverum

Innkalling til årsmøte

Elverum Håndball inkaller herved til årsmøte. Årsmøtet gjøres digitalt, og man må derfor melde seg på for å kunne delta.

Dato og tid: tirsdag 16. mars klokken 19:30 (på Teams)

Påmelding til årsmøtet må nå gjøres via mail til post@ehh.no

Til behandling er ordinære årsmøtesaker i henhold til idrettslagets lov. Eventuelle forslag til årsmøtet må være styret v/Espen Strøm (post@ehh.no) i hende innen 1. mars 2021. Fullstendig sakliste og saksdokumenter med forslag til årsmøtet blir sendt ut til påmeldte deltakere. De vil også være tilgjengelige på klubbens kontor i Borgengata 3 fra 9. mars. Protokoll legges ut på hjemmesiden i etterkant av årsmøtet.

Vi minner om følgende:

For å ha stemmerett må medlemmer ha fylt 15 år, vært medlem av Elverum Håndball i minst én måned, og ha betalt medlemskontigenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett.

Medlemsavgiften sendes ut i god tid før årsmøtet.

Hvis man ikke har mottatt medlemsavgift innen 1. mars så ta kontakt med klubben på mail: post@ehh.no

Velkommen til årsmøtet!

Med vennlig hilsen
Styret i Elverum Håndball