Årsmøtet er gjennomført – Elverum

Årsmøtet er gjennomført

Elverum Håndball gjennomførte tirsdag sitt årsmøte. Der tok man for seg hvordan ting gikk i 2020, samt hva man ser for seg i 2021.

Overskudd
Klubben består som de fleste kjenner til av avdelingene Elite og Bredde. Elite har ansvar for herresatsingen, mens bredde har ansvar for senior damer og hele yngres avdeling. Både Elite (Herrer) og Bredde (Damer og Yngres) kunne vise frem grønne tall, med et samlet overskudd på 1,6 millioner kroner. Omsetningen var på 33,8 millioner kroner.

I årsmeldingen til klubben står det:
Klubben har gjennom de siste års arbeid etablert stabilitet og gode rutiner for økonomisk styring. Styret har hatt kvartalsvis oppfølging av klubbens samlede økonomi. Resultatene er positive for alle grupper, noe vi skal være stolte av i denne tiden. Det har blitt tatt vanskelige valg gjennom året på grunn av pandemien. Årsresultatet viser at valgene som er tatt, har vært riktige. (…) Egenkapitalen er positiv for alle tre grupper, og samlet har klubben en egenkapital på kr 6 919 287. Likviditeten til klubben er tilfredsstillende.

Årsmøtet godkjente også budsjettet for 2021. Det er budsjettert med et overskudd på drøye 400.000 kroner. Styret presiserte at det ikke er budsjettert med krisepakker fra staten, eller med Champions League-spill høsten 2021 (selv om vi selvfølgelig har mål om deltakelse i verdens gjeveste turnering). Dette er også grunnen til at budsjettet viser en betydelig mindre omsetning (24,1 millioner kroner) enn regnskapet for 2020.

Valg
To styremedlemmer ble takket av under årsmøtet. Det var dameleder Frode Nordhagen og yngresleder Line Kathrine Lund. De blir erstattet av Bente Haugen og Torgeir Mørkved. Også May-Britt Santiago-Høye er ny. Hun blir varamedlem for Bente Haugen, og erstatter Inger Lise Nyheim. Line Kathrine Lund blir vara i yngres, mens Frode Nordhagen fortsetter i damenes ledergruppe.

Slik ser klubbens nye styre ut:
Leder – Espen Strøm (1 år)
Nestleder – Bjørnar Myhren (2 år)
Medlem – Kjetil Løvaas (1 år)
Medlem – Camilla Kjelland Verngård (2 år)
Medlem – Bente Haugen (1 år)
Medlem – Torgeir Mørkved (2 år)
Vara – Nils Kristian Myhre (2 år)
Vara – Line Kathrine Lund (1 år)
Vara – May-Britt Santiago-Høye (2 år)

Espen Strøm er klar for et nytt år som styreleder for Elverum Håndball