Høgskolen Innlandet ny Champions Leaguepartner til Elverum Håndball – Elverum

Høgskolen Innlandet ny Champions Leaguepartner til Elverum Håndball

Elverum Håndball presenterer for andre dagen på rad en ny spennende samarbeidspartner. Høgskolen Innlandet går inn som klubbens fjerde partner til årets spill i EHF Champions League og sammen har vi spennende planer for framtiden.

Høgskolen Innlandet er lokalisert på studiestedene Blæstad, Elverum, Evenstad, Hamar, Lillehammer og Rena. I tillegg tilbyr skolen undervisning i Kongsvinger, Oslo og Tynset.

Forskningen ved Høgskolen Innlandet er tett knyttet til utdanningene. Slik blir utdanningene forskningsbaserte samtidig som høgskolen bidrar med ny kunnskap på viktige samfunnsområder. En praksisnær forskningsprofil legger grunnlag for et kunnskapsbasert arbeidsliv og innovasjoner.

Med de utrolige framgangene Elverum Håndball har hatt i moderne tid er innovasjon et ord som vil være viktig framover. Å tørre å tenke nye tanker og ta inn ny kunnskap vil være helt avgjørende for å fortsette den suksess klubben har hatt.

Kalle Bjørkman, markedsansvarlig i Elverum Håndball er glad over å få inn en så spennende aktør som det Høgskolen Innlandet er med de muligheter som ligger i et langsiktig samarbeid.

-Med høgsskolens store kunnskaper tett knyttet mot klubbens kjernevirksomhet, ser vi flere områder hvor vi kan styrke oss sammen inn i framtiden.

-Samtaler pågår på flere nivåer og gjennom den samarbeidsavtale vi i dag har signert vil det være lettere å gjennomføre ting framover da samarbeidet er forankret på toppen i Høgskolen Innlandet.

-Både på kort og lang sikt vil samarbeidet gi oss en rekke muligheter til å styrke både Høgskolen Innlandet og Elverum Håndball som igjen vil styrke Innlandet.

I Høgskolen Innlandet er man like glade over dagens signering og Jens Uwe Korten kommenterer samarbeidet

– Elverum håndball er en ener innen håndball, og høgskolen ønsker å være en ener innen utdanning og forskning i Innlandet. Derfor er vi veldig glade for å inngå et partnerskap rundt årets Champions League, sier prorektor for samfunnskontakt ved høgskolen, Jens Uwe Korten.

– Terningen Arena er hjemmebane både for Elverum Håndball og for høgskolen. Vi har 2 300 studenter og flere hundre ansatte som er knyttet til Terningen. Det gjør det naturlig for oss å samarbeide med Elverum håndball, fortsetter han.