BACKEAKADEMIET – Elverum

BACKEAKADEMIET

Backeakademiet skal hjelpe unge spillere å nå sitt ytterste potensial. Elverum Håndballs mål er å utvikle yngre håndballspillere i nærmiljøet sammen med Backe.

HVA ER BACKEAKADEMIET?

Støtte til talentutvikling av spillere mellom 16-19 år. Jenter og gutter.

Backeakademiet Camp: Sommersamling med Backe og Elverum Håndball.

Besøke og gi støtte til mindre lokale klubber.

Backeakademiet er et samarbeid mellom Elverum Håndball og Backe som skal bidra til å utvikle unge håndballspillere, primært mellom 16 og 19 år. Gjennom Backeakademiet får spillere et tilbud tilrettelagt til sitt nivå og sine ambisjoner. Sammen skal Backe og Elverum Håndball styrke arbeidet med klubbens og nærmiljøets unge spillere, samtidig som begge parter skal være bevisst sin rolle som forbilder for unge håndballspillere i hele Norge.

Backeakademiet vil hvert år besøke flere mindre klubber for å tilby ressurser som kan inspirere trenere og spillere til videre innsats.

Backeakademiet vil arrangere en egen sommercamp, en håndballskole som skal gi unge utøvere et innblikk i hva som skal til for å nå toppen i norsk håndball.

MÅLSETNING

Å støtte breddeidrett og gi muligheter til flere.

Å bidra til sportslig utvikling av yngre spillere

Sosial og fysisk positiv verdiskapning for idretten.

Bærekraftig utvikling av idrett og sponsoravtaler

Backe skal sammen med Elverum Håndball jobbe langsiktig med utviklingen av unge håndballspillere gjennom Backeakademiet. Backeakademiet skal ha et trenings- og konkurransetilbud som favner både i topp- og breddeidrett. Tilbudet skal utvikle spillere til å ta steget opp til topphåndballen, samtidig som det gis muligheter til personlig og sportslig utvikling av spillere som ikke ønsker å satse på toppidrett.

For mange unge er idretten en viktig sosial arena der man treffer venner og skaper gode minner. Backeakademiet skal jobbe for å skape gode sosiale arenaer og bygge minner for livet. Er del av det å bli voksen er å velge retning i livet og kanskje flytter på seg for å studere eller jobbe. Backeakademiet kan veilede utøvere som ønsker å komme seg videre til en annen klubb.

FLEST MULIG – LENGST MULIG – BEST MULIG

Backeakademiet skal legge til rette for at spillere kan oppnå sine drømmer på håndballbanen.

FORUTSETNINGER FOR ET VELLYKKET BACKEAKADEMI

  • Villighet til talentutvikling av nye spillere
  • Evne til å beholde spillere
  • Gjenkjenning av Backe og Backeakademiet
  • Kunnskap om byggenæringen fra ungdomstrinnet

HOSPITERINGSORDNING

Gjennom hospiteringsordningen i Elverum Håndball ønsker klubben å be- holde og utvikle håndballspillere. Hospiteringen starter i 13 års-alderen og er i starten frivillig slik at alle spillere som vil trene ekstra kan gjøre det.

Gjennom ungdomsårene øker omfanget av ordningen, slik at spesielt talent- funne spillere får trene på et høyere nivå. Samtidig skal alle spillere fortsatt ta del i de sosiale aktivitetene rundt kamper/turneringer/trening med egen årgang.

I tillegg til det sportslige utbyttet er det en viktig ambisjon at spillerne i Elverum Håndball skal utvikle sosiale egenskaper som man trenger for å fungere i ulike utviklings- og prestasjonsmiljøer.

Målet er at dette gir utøverne verktøy for å forstå og håndtere endringer som skjer i deres sivile liv, samt forberede på spill på region, landslag og eventuelt i andre klubber. I tillegg skal klubben prioritere at spillerne reiser på de aktiviteter som gir den riktige sportslige og sosiale profilen som grunnlag for å nå Elverum Håndball sine målsetninger. Hvert år skal Elverum Håndball delta i Bring- og Lerøyserien for både jenter og gutter.

FELLES MÅL FOR Å LYKKES

Backe og Elverum Håndball søker samarbeid og felles arenaer for å utvikle mangfold og gi mulighet for flere. Et akademi som legger til rette for mang- fold i idretten vil gjøre Backe mer kjent for flere og være svært positivt for byggenæringen og Backe. Å støtte idretten og samtidig bidra til en bredere interesse for næringen er et mål i seg selv.

I både Elverum Håndball og Backe søker vi helsefremmende og gode sosiale tiltak. Tiltakene i Backeakademiet samsvarer med våre felles mål om bedre helse og økt mangfold.