Elverum Håndball og Backe lanserer Backeakademiet – Elverum

Elverum Håndball og Backe lanserer Backeakademiet

Elverum Håndball er stolte over å presentere et langsiktig samarbeid med vår mangeårige samarbeidspartner Backe, knyttet opp mot utvikling av klubbens arbeid med ungdommer i alderen 16 til 20 år.

Elverum Håndball er i dag en av Norges største håndballklubber med over 650 spillere fra de yngste og opp til klubbens syv seniorlag.

Med målsetningen: FLEST MULIG – LENGST MULIG – BEST MULIG har klubben vokst i mange år og mange dyktige spillere har utviklet seg gjennom Elverum Håndballs yngres avdeling.

Både de sosiale aspektene og sportslig utvikling ut ifra den enkeltes forutsetninger er noe vi setter høyt i klubben.

Klubbens syv seniorlag er et bevis på langsiktig jobbing med FLEST MULIG – LENGST MULIG, Elitelagets framganger de siste 15 årene viser også at vi klarer å kombinere det med BEST MULIG.

Sammen med Backe tar nå klubben ytterligere skritt for å utvikle arbeidet vi legger ned på våre framtidige spillere, ledere og andre ressurspersoner i klubben.

LES MER OM:

Gjennom lanseringen av Backeakademiet kommer vi til å sette inn ytterligere ressurser for å sikre kvalitet i det arbeidet klubben legger ned rundt våre ungdommer.

Backeakademiet vil komme Elverum Håndballs egne ungdommer til gode, men også andre klubber – gjennom diverse besøk og ikke minst spillere som besøker vår sommerproffskole.

Kalle Bjørkman, markedsansvarlig i Elverum Håndball sier dette om prosjektet:
I Backe har vi en samarbeidspartner som tenker langsiktig og som har lyst til å være med og bygge framtidig verdi både i Elverum og andre steder.

Backe ser både på de små verdiene rundt våre ungdommer, det å bli sett og det å se andre. Samtidig som de er opptatt av at vi sammen skal utvikle nye spillere som Morten Nergaard, Aleksander Børresen, Lars Nordberg, Petter Øverby, Magnus Gullerud, Jonas Elverhøy – for å nevne noen.

Vi har gjort mye bra i mange år og med Backe på laget vil det arbeidet styrkes enda mere.

Kalle Bjørkman, markedsansvarlig i Elverum Håndball

Eirik Gjelsvik, konsernsjef i Backe sier dette om prosjektet:
Vi i Backe, sammen med Elverum håndball ønsker å bidra til å styrke klubbens satsning på yngre håndballspillere og gi flere unge muligheter til å utvikle seg innen idretten.  Vi har flyttet midler fra Champions League til et helt nyoppstartet Backeakademi med fokus på breddeidrett, sosiale tiltak og utvikling av yngre spillere og ønsker at idretten skal gi muligheter for flere slik at vi er med på utvikle et mer mangfoldig idrettstilbud.

Vi gleder oss til utviklingen av et Backeakademi sammen med Elverum håndball og ser frem til samarbeidet.

Eirik Gjelsvik, konsernsjef i Backe

For mer info om Backeakademiet:
Kalle Bjørkman – 90477605
Eirik Gjelsvik – 91310518