EFHS & EHH hjelper Uganda – 100% hjelp til selvhjelp. – Elverum
Rwenzori Elverum Image Primary School, Kasese i Uganda. Denne skolen er bygget av pengene Anders Bronken fikk inn som et resultat av en slengbemerkning foran en hÂndballkamp mellom elverum og drammen. Her inne i et av klasserommene i den nybygde skolen. Anders Bronken kan n endelig se resultatet av mil etter mil p beina for et godt formal. Aganatyia Katya (til venstre) er direkt¯r for skolen og har lagt ned en utrolig innsats for prosjektet.

EFHS & EHH hjelper Uganda – 100% hjelp til selvhjelp.

Elverum folkehøgskole driver et lite og kontrollerbart prosjekt i Kasese, Uganda- kalt REEC. Rwenzori Elverum Educational Centre og består av tre skoler, to internat og et Fotball-og idrettsanlegg med egen fotballklubb, et landbruksprosjekt og et nytt turistprosjekt i fjella.  Fra 2005 og frem til 2021 har det økt fra 36 elever til ca 900 elever og ca 60-70 ansatte. (lærere, skreddere, snekkere, bønder og fotballtrenere mm.)  Og vi ser at det hjelper! 100% av pengene går direkte til REEC

 Elverum folkehøgskole dekker alle nødvendige administrative oppgaver. Dette er viktig, og vi kontrollerer økonomien og prosjektet årlig,- ved minimum et besøk og jevnlige rapporter . Vi er imponert over den infrastrukturen de er i ferd med å skape, i et svært fattig område og med høy arbeidsledighet.2022 blir et viktig år for ferdigstillelse og utbedringer, samt oppbygging av ny barneskole i Bwera(ved Kongogrensa) . Prioritert nå blir KOMPETANSEHEVING.

Satsing for 2022:

Etter 18 måneder med pandemi  i Uganda, er det virkelig krise for mange av de som bor i Kasese og Uganda. Det er ikke  et velutbygd NAV i landet, og skoler, landbruket og idretten trenger ekstra støtte dette skoleåret.

1 Landbruksprosjekt: Det foreligger meget spennende planer for landbruksprosjektet. Dette vil kunne bli svært bærekraftig og matnyttig- bokstavelig talt. Elever ved Secondary kan få jord -og landbruk som fag på skolen. Vi vil kunne skape mange nye arbeidsplasser, og REEC  blir selvforskyndte  med matvarer til det nye kjøkkenet.(åpnet juni 2015)  I tillegg kommer videresalg av mat og dyr, som også vil styrke hele driften av REEC, og hjelpe dem på veien til økonomisk uavhengighet. I 2016/17 brukte vi 200.000 NOK på å trekke vannrør fra Rwenzorifjellene og med to kjempetanker som vannlager – for prosjektet og to små landsbyer fikk kjærkomment vann til et svært tørt område. Vår/høst 2020 kjøpte og betalte vi en traktor. Vi håper å få til en vanntank til, innkjøp av flere dyr og sikring av to agronomstillinger, samt å prøve og starte med treplanting. Videre inn i 2022 skal dyrehold videreutvikles. Mål

2.  Skoleanlegget: Foreldreløse unger vil få tilbud om full skoleplass dvs inkludert internatplass og mat/skolemateriell dette skoleåret. Vi ønsker å ha 150 nye sengeplasser ( køyesenger, madrasser, pledd, puter og myggnetting)- i internatdelen av REEC.  Skolens gode rykte gjøre at flere fra middelklassen velger å kjøpe skoleplasser i Kasese (ikke sende dem 10 timer til Kampala) – noe som er med på å subsidiere skoleplasser for de foreldreløse, som er uten pengestøtte fra vergene sine.  Det vil også bli bygget to nye toalett og dusjanlegg. Samt oppussing av secondary- skolen m/internat.

3  Fotballbanen og aktivitet til flere 1000 barn:  Vi investerer i bygging av enda mer gjerde og reklameskilt. Dette er en fin måte og skaffe sponsormidler lokalt. Det er også etablert en fotballklubb SC Bronken med nærmere 800 medlemmer, 6 ansatte på åremål og vi hjelper nå til på et ti-talls andre baner rundt i Kasese- og et outreach-program for mer enn 2000 unger,- hvor våre ansatte trenere sprer sin kunnskap. Nytt toppdekke på banen vår -enten gress eller kunstgress- håper vi å få til i 2021/22 , samt å bygge et toalettanlegg, lite klubbhus og ny tilgang til vann ved stadioen

4. Rena School i Bwera/Namibia: En mindre skole ved Kongogrensa som vi ønsker å hjelpe med klasserom, strøm, vann og interiør. Her har vi fått med oss Osen Oppvekstsenter .Målet er å bidra til å dekke inntil kr 40000,- i løpet av våren 2022.

Fremtiden: Veiledning og kursing blir stikkord for fremtiden. Drømmen er å sende ned pensjonert fagfolk fra Elverum på ”ferie” i to – seks måneder. Da kan de oppleve et fantastisk Afrika og kanskje bidra med verdifull veiledning innenfor alle tenkelige faggrupper. Det er nedprioritert i bistandsarbeid om hvordan jobber bør utføres, budsjetteringer/rapportering og konsekvenser ved korrupsjon/underslag. Vi opererer med egne reisefond for ungdom fra Norge og pensjonister som vil gjøre en frivillig innsats.  

Elverum Håndball og Kronerullingskampen: 

Vi har i flere år hatt et produktivt og godt samarbeid med Elverum Håndball- landslagsaktuelle spillere støtter Aktiv for Andre, skoinnsamling i hallen, kronerullingskampen, Elverum folkehøgskole som sponsor for EHH, samarbeid om håndballskoler og mer som kommer                                                                                                                                  

Andre midler: Ved siden av Kronerullingskampen, så vil Afrikalinjen fortsette sin panteordning, Maratonweekend (egne elever/ansatte ) Aktiv for Andre (for grunnskoleelever i Elverum og Osen), julegateåpning m/forestilling, loddsalg og kakesalg, samt inntektsbringende samarbeid med både Elverum Håndball- og Fotball – for å nevne noe. Felles budsjett for alle prosjektene er ca 500.000 NOK i dette skoleåret

http://elverumfhs.no/skolens-bistandsprosjekt/

Vil du være med å hjelpe privat eller som bedrift?     

 VIPPS :  88831 (Bistandskonto Elverum folkehøgskole)

Elverum 10.02.2022

Geir Prøven

Afrika- Bistand /Kultur