Årsmøtet er gjennomført – Elverum

Årsmøtet er gjennomført

Tirsdag 16. mars 2022 ble Elverum Håndballs årsmøte gjennomført. Her er en liten oppsummering av årsmøtet. Underskrevet protokoll ligger nederst på denne siden.

Daglig leder åpnet årsmøtet ved å godkjenne de stemmeberettigete. Totalt var det 25 personer tilstede, hvorav 20 var stemmeberettiget. Deretter ble styreleder Espen Strøm valgt som dirigent, og geleidet årsmøtet gjennom kveldens sakliste. Strøm presenterte årsmeldinger, regnskap, revisors beretning, kontrollkomiteens rapport, organisasjonsplan, samt budsjett for 2022.

Alle avdelinger i klubben kunne vise til grønne tall.

Dette er klubbens tall i hovedtrekk:
– Sum driftsinntekter: 42 450 492 kroner
– Sum driftskostnader: 38 328 985 kroner
– Årsresultat: 4 124 589 kroner
– Sum egenkapital: 11 043 877 kroner

Det var ingen innmeldte saker til årsmøtet. Medlemsavgift endres ikke, og fortsetter derfor med 200 kr for aktive medlemmer og 300 kr for støttemedlemmer.

Valgkomiteens innstilling ble støttet av årsmøtet, og dermed er dette klubbens nye styre:
Leder: Espen Strøm
Nestleder: Helge Hartz
Medlem: Kjetil Løvaas
Medlem: Camilla K. Verngård
Medlem: Torgeir Mørkved
Medlem: Line Kathrine Lund
Varamedlemmer: Anja Terjesen, Frode Nordhagen, Kari Wolla

Kontrollkomiteen vil fortsatt bestå av Svein Salen og Ottar Evensen

Valgkomiteen for neste periode er:
Leder: Tone Lien
Medlemmer: Lars-Erik Knippa og Lene Faraasen
Varamedlem: Bjørnar Myhren

Styreleder Espen Strøm avsluttet årsmøtet med å fortelle litt om storsatsingen Elverum Cup, samt takket av avtroppende styremedlemmer Bjørnar Myhren og Bente Haugen med en liten oppmerksomhet.