Rullestolhåndball i Elverum – Elverum

Rullestolhåndball i Elverum

Tekst av Lars Kvam, handball.no

Lørdag 7. mai fløytes Elverum Rullestolhåndball i gang med prøvetrening og informasjonsdeling. Til stede vil også spillere fra Elverums REMA 1000-liga-lag være.

– Tilbudet om rullestolhåndball er hovedsakelig rettet mot personer med en fysisk funksjonsnedsettelse i bein, som fører til at de ikke kan delta i det ordinære håndballtilbudet, forteller initiativtaker Susanne Utgård.

(Illustrasjonsfoto fra Follo HK.)
Illustrasjonsfoto fra Follo HK

Hun var tidligere engasjert i Follo HK Rullestolhåndball. I forbindelse med at Utgård flytter noen mil nordover kontaktet hun Elverum Håndball, med forslag om å starte opp samme tilbud der. Daglig leder Mads Fredriksen, markedssjef Kalle Björkman og sportslig koordinator Knut Egil Ervik i klubbens styre stilte seg umiddelbart veldig positive til forslaget, forklarer Utgård.

– Den første prøvetreningen vil bestå av informasjon om tilbudet, og en introduksjonsøkt med fokus på ballbehandling og bevegelse i rullestol. Spillere fra Elverum sitt herrelag, blant annet Thomas Solstad, vil delta på arrangementet. I tillegg kommer det utøvere fra Follo HK Rullestolhåndball, som ønsker å dele sine erfaringer fra idretten, sier hun videre.

Planen er å starte opp med ukentlige treninger fra høsten av.

– Etter hvert vil det bli aktuelt med deltakelse i nasjonale og internasjonale turneringer. Vi kommer til å ha et samarbeid med et av lagene i Elverum Håndball, slik at de stiller med noen av sine spillere på våre rullestolhåndballtreninger. Det at vi fyller på med flere spillere på trening sørger for bedre kvalitet, samt mer variasjon i treningene. Vi har god erfaring med dette fra Follo. Det er mange håndballentusiaster som synes det er både gøy og meningsfullt å delta på dette tilbudet, sier Susanne Utgård.

For påmelding eller mer informasjon om tilbudet, ta kontakt med Susanne Utgård på telefon 988 55 098 eller e-post susanneutgard@hotmail.com.