Elverum Håndball og Tunet med to nye år sammen! – Elverum

Elverum Håndball og Tunet med to nye år sammen!

Tunet og Elverum Håndball har gjennom mange år samarbeidet tett og med mål om å gjøre hverandre gode. Med bakgrunn av det er det med stor glede vi i dag har signert en ny samarbeidsavtale, hvor samfunnsrollen knyttet til avtalen blir enda større. Tunet Elverum og Elverum Håndball ønsker å sette mer lys på de myke verdiene i samfunnet.

Sammen ønsker begge parter å se på samarbeidsmuligheter knyttet opp mot Tunets mangeårige arbeid med å løfte mennesker i samfunnet. Spillerne på Elitelaget kommer knyttes nærmere virksomheten til Tunet hvor målet er å få spillerne ekte engasjert i det å være med å bidra til gode opplevelser og gleder i hverdagen. Tunet vil fremover bli en enda mer markant partner opp mot barn og ungdom i Elverum Håndballs virksomhet, noe som er i tråd med Tunets arbeid om inkludering og det å løfte alle mennesker.

Vi gleder oss veldig til å utvikles sammen, og til å ta en enda større rolle i Elverum og regionen rundt.