En enorm gave fra et håndballhjerte! – Elverum

En enorm gave fra et håndballhjerte!

En fantastisk gave i krevende tider!

Jon Refseth er langt ifra en ukjent kar i håndballmiljøet i Elverum. I godt over 40 år har han bidratt i klubben i trenerroller og så mangt mer.

Når han nå ble gitt en arv, var valget enkelt for Jon. Deler av denne skulle gå tilbake til breddehåndball, sier Jon Refseth til Østlendingen som først omtalte saken.

Jon som prinsipielt ønsker å dele på gode, er klar i sin sak. Han ønsker å bidra til å støtte opp om breddehåndballen og de frivillige. Blant annet skal pengene kunne gå til å hjelpe flere med å stå i idretten og hjelpe de som sliter med å få betalt treningskontingenten.

– De som trenger det kan gå via oppmenn, lagledere eller andre personer i klubben de stoler på eller føler seg fortrolig med. I tillegg har gutta på kontoret såpass god kunnskap og kjennskap til medlemsbasen sin at de også kan tilby hjelp dersom de tror det er behov for det, påpeker Jon ovenfor Østlendingen.

Raust bidrag i krevende tider

Det er langt ifra småpenger Refseth nå har gitt til Elverum håndball. Hele 222.000kr er hans bidrag, det største fra en privatperson til klubben noen gang.

Som følge av bidraget oppretter nå klubben et Bredde- og frivillighetsfond!

– Min gave ligger i bunnen, men jeg håper selvsagt at andre som føler at de har råd kan bidra til å støtte fondet. Det trenger ikke å være mye, men om flere kan avse en 200-lapp, kan vi få det til å vokse å bli en solid pott som kan sikre aktivitet i både bredden og frivilligheten i mange år framover. Det er den store drømmen, smiler den gavmilde pensjonisten.

Elverum Håndball setter stor pris på bidraget og er evig takknemlig for Jon Refseths initiativ. Det er et uvurderlig birdag for framtida. Refseths bidrag vil bidra sterkt til at flere får Elverum Håndball som en klubb for livet!

Takk, Jon!

Elverum Håndballs Bredde- og frivillighetsfond

Dette er hovedstatuttene i Elverum Håndballs Bredde- og frivillighetsfond

  • Fondet er opprettet for å bidra til at medlemmer og spillere i Elverum Håndball Yngres, som selv ikke kan klare sine økonomiske forpliktelser, fortsetter i aktiviteten.
  • Fondet skal bidra til at frivilligheten i Elverum Håndball påskjønnes.
  • Innskuddskapital fra Jon Refseth er på 222.000. Det åpnes for at andre kan bidra til fondet.
  • Bruk av fondet skal begrenses til inntil 10 prosent pr/år av den innestående kapitalen pr. 1. januar i angjeldende år. Dersom det er underforbruk ett år, kan disse midlene overføres til påfølgende år.
  • Administrativ leder i EHY skal sammen med lagleder i Yngres innstille på bidrag ut fra kunnskap om pesonlige forhold for den aktuelle spiller.
  • Fondet skal ha et styre på tre personer som består av administrativ leder i EHY, styrerepresentant som representerer EHY, ekstern person uten sentrale verv i EH.
  • Det skal årlig orienteres om aktiviteten gjennom Elverum Håndballs årsberetning.

Ønsker du også å bidra?
Bredde- og frivillighetsfondet 1813 66 48906

VIPPS 129122 – Elverum Håndball Yngres – merkes Bredde- og frivillighetsfondet