Spillerne byttet ut håndballtreningen med arbeid på Tunet! – Elverum

Spillerne byttet ut håndballtreningen med arbeid på Tunet!

For oss i Elverum Håndball er det en selvfølge at vi skal engasjere oss i et samfunnsperspektiv – både lokalt og nasjonalt. Vi ønsker å engasjere oss i samfunnet som helhet, og som både organisasjon og håndballklubb er Elverum Håndball en stor og viktig ressurs i lokalsamfunnet.

Vi ble derfor svært glade når vi i desember ble invitert til foredrag og julelunsj på Tunet, i regi av Geir Graff. Tunet AS er en arbeidsplass med arbeid og inkludering som hovedmål. Deres samfunnsengasjement handler om å tro på et inkluderende samfunn for alle, der alle mennesker kan bidra. På bakgrunn av dette har Tunet siden 1991 jobbet for å utvikle mennesker til å mestre arbeid eller utdanning. På Tunet jobber det mange forskjellige mennesker. Noen har ufrivillig havnet utenfor arbeidslivet. Andre har utfordringer som gjør arbeidshverdagen vanskelig. Gjennom produksjon av varer og tjenester, med metodisk og faglig veiledning, styrkes den enkeltes kvalifikasjoner og karrieremuligheter.

Våre håndballspillere fikk presentert både arbeidsmetodikk og utøvelsen av dette på en svært god måte, og de satt igjen med mange inntrykk i etterkant av foredraget.  

Som en forlengelse av dette samfunnsarbeidet ønsket vi sammen med vår samarbeidspartner Tunet AS å involvere våre spillere i arbeidet på Tunet. Våre spillere er godt vant med å ha håndball som sin hovedprioritet døgnet rundt. Tunet og Elverum Håndball ønsket derfor å utfordre de på deltakelse i en arbeidshverdag på Tunet. Spillerne ble plassert på ulike arbeidsstasjoner som kantine, rammeverksted og makulerings arbeid. Her ble de lært opp og jobbet sammen med andre ansatte, og det ble produsert varer og tjenester på høyt nivå gjennom de to dagene hvor arbeidet ble utført.    

Samfunns ansvarlig Ida Borg i Elverum Håndball uttaler følgende: «Vi er veldig godt fornøyde med at vi gjennom våre samarbeidspartnere kan være med å lære og bidra i bedrifter som utgjør en stor forskjell i vårt lokalsamfunn. Vi ser at det er viktig å rette oppmerksomhet mot Tunet som bedrift, og den viktige rollen de har for inkludering i samfunnet. Videre ønsker vi at våre spillere skal inneha kunnskap om Elverum som lokalsamfunn. Dette er en type arbeid som øker spillernes kunnskap om Tunet som bedrift, samtidig som det bidrar til at våre spillere får en større innsikt og forståelse for inkluderingen og arbeids mestringen som Tunet jobber for hver eneste dag.»

#SammenforElverum