Bli kjent med Hanne og Cathrine – begge nominert til «Årets Kollega»! – Elverum

Bli kjent med Hanne og Cathrine – begge nominert til «Årets Kollega»!

Veksthuset Personal kjører i samarbeid med Elverum Håndball, kampanjen «Årets Kollega».

Nominerings prosessen er godt i gang og varer ut februar. Vi har tatt en prat med to av de som er blitt nominert i kampanjen.

Cathrine Oppegård jobber som kreftsykepleier i Elverum Kommune og er en av de nominerte. Cathrine har jobbet i hjemmebaserte tjenester i kommunen i mange år, og er godt kjent med viktigheten av å trives på egen arbeidsplass.

Hva betyr et godt arbeidsmiljø for deg og din arbeidsplass?

«Et godt arbeidsmiljø er med på å få frem det beste i deg, både i samhandlingen med kollegaer og i mitt tilfelle også med mine pasienter. I min jobb i hjemmebaserte tjenester opplever vi mye forskjellig i løpet av en arbeidsdag. Når man jobber på denne type arbeidsplass er det derfor viktig å ha et godt arbeidsmiljø med kollegaer man skal stole på, le sammen med, og også gråte med. Dette er med på å sikre at man mestrer å stå i disse situasjonene over tid, samtidig som man føler på en samhørighet til arbeidsplassen. Vi tilbringer mye av livet sammen med arbeidskollegaer på jobb. De blir kjent med deg og er deltakende i både gode og dårlige dager. Derfor er det svært viktig at arbeidsplassen oppleves som trygg og at man blir sett.»

Hva gjør du for å være en god kollega?

«Jeg tenker at for å være en god kollega, så er man avhengig av at en selv opplever å ha gode kollegaer på arbeidsplassen. For meg er godt humør og en iboende interesse for både arbeidet som skal utføres og mine kollegaer med på å forme meg som kollega. For oss er det viktig å stille opp for hverandre når noe oppstår. Og det er en stor trygghet å vite at man kun er en telefon unna bistand. Når vi opplever krevende situasjoner er det enda vanskeligere om man føler at man står alene. Så det å vite at kollegaer er tilgjengelige ved spørsmål eller bare for en prat er med på å bidra til trygghet og godfølelse på jobb. Dette er derfor noe jeg forsøker å være god på.»

Hva tenker du om å være nominert i konkurransen Årets kollega?

«Jeg syns det er veldig smigrende og overraskende at noen har nominert meg. Jeg har så mange gode kollegaer som jeg syns er like verdige kandidater i nomineringen. Men jeg setter enormt stor pris på at noen syns jeg fortjener dette. Vi har gått igjennom mye i hjemmesykepleien de siste 2-3 årene – mye media og endringer som tar på et arbeidsmiljø. Så jeg er stolt over hvordan vi som kollegaer og arbeidsmiljø har kommet oss gjennom dette, og kjemper på videre.»

Hanne Øverby Sund jobber i Fram Revisjon. Hun er også en av de som er blitt nominert til kåringen av årets kollega.

«Hva betyr et godt arbeidsmiljø for deg og din arbeidsplass?»

«Man tilbringer mange timer på jobben, slik at det betyr veldig mye at det er en plass man gleder seg til å komme til hver dag. Gode kollegaer er en av de viktigste faktorene til trivsel og godt arbeidsmiljø. Jeg er så heldig å ha så mange gode kollegaer, hos oss får man den gode fellesskapsfølelsen. Kollegaene mine er inkluderende, bryr seg om hverandre og jobber som et team.

Et godt arbeidsmiljø bidrar til læring og utvikling, gjør at man takler større utfordringer og at alle yter sitt beste».

«Hva gjør du for å være en god kollega?»

«Har (nesten) alltid åpen dør, tar initiativ og har en positiv holdning».

«Hva tenker du om å være nominert i konkurransen Årets kollega?»

«Veldig hyggelig, men her kunne alle mine kollegaer vært nominert. Jeg har en fantastisk arbeidsplass!»

Både Cathrine og Hanne belyser på hver sin måte hvor viktig det er å ha et godt arbeidsmiljø på sin arbeidsplass. De sier også noe om den viktige rollen kollegaer har i arbeidet med å skape gode arbeidsmiljøer.

Ved å se på disse to som kommer fra privat sektor og kommunal virksomhet, så ser vi at et godt arbeidsmiljø er noe som påvirker alle bedrifter. Når vi da også vet at trivsel på arbeidsplassen er med på å skape trygghet og mestring, samtidig som det reduserer turnover på den enkelte arbeidsplass er det enkelt å forstå hvorfor vi på alle arbeidsplasser er avhengige av gode kollegaer.

Har du en kollega du setter ekstra stor pris på? 

Da ønsker vi at du nominerer han eller henne til Årets kollega 2022 for å vise at du setter ekstra stor pris på dem! 

Vinneren av Årets kollega 2022 mottar et reisegavekort på 10 000kr! Den som nominerer, mottar selvsagt også en premie som innehar en verdi av 2 500kr på Sport 1!

Nominer din kollega her: https://bit.ly/3JyGYhs