Årsmøtet er gjennomført – Elverum

Årsmøtet er gjennomført

Tirsdag 14. mars 2023 ble Elverum Håndballs årsmøte gjennomført. Her er en liten oppsummering av årsmøtet. Underskrevet protokoll blir lagt inn i denne saken så fort den er undertegnet.

Styreleder åpnet årsmøtet ved å godkjenne de stemmeberettigete. Totalt var det 19 personer tilstede, hvorav 13 var stemmeberettiget. Deretter ble styreleder Espen Strøm valgt som dirigent, og geleidet årsmøtet gjennom kveldens sakliste. Strøm presenterte, sammen med daglig leder Mads Fredriksen, årsmeldinger, regnskap, revisors beretning, kontrollkomiteens rapport, organisasjonsplan, samt budsjett for 2023.

Dette er klubbens tall i hovedtrekk:
– Sum driftsinntekter: 42 550 806 kroner
– Sum driftskostnader: 42 835 310 kroner
– Årsresultat: – 288 540 kroner
– Sum egenkapital: 10 755 337 kroner

Det var én innmeldt sak til årsmøtet. Saken i sin helhet kan leses i protokollen. Medlemsavgift endres ikke, og fortsetter derfor med 200 kr.

Valgkomiteens innstilling ble støttet av årsmøtet, og dermed er dette klubbens nye styre:
Leder: Bjørnar Myhren (avbildet)
Nestleder: Line Kathrine Lund
Medlem: Kjetil Løvaas
Medlem: Ingvild Riise Midtun
Varamedlemmer: Frode Nordhagen og Kari Wolla

Kontrollkomiteen vil fortsatt bestå av Svein Salen og Ottar Evensen

Valgkomiteen for neste periode er:
Leder: Lene Faraasen
Medlem: Tone Lien
Varamedlem: Hege Borsheim

Ansattrepresentanter i styret for neste periode er:
Representant: Knut Egil Ervik
Vara: Jonny Børresen